Description

TITLE Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija / Juris Bojārs.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Zvaigzne ABC
2002
PHYSICAL DESCRIPTION 504 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 503.-504.lpp.
ISBN 9984225097
UDC NUMBER 32

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 32 On a shelf Available to order

Annotation


Šajā monogrāfijā būs izsekots, kad, kā un kāpēc gadu tūkstošu gaitā radušās izcilas civilizācijas, kā tās iekarojušas veselus kontinentus un kāpēc gājušas bojā. Izsekots, uz kādas filozofijas un kādām reliģijām bijušas balstītas šīs civilizācijas, kā šīs ideoloģijas attīstījušās, kā tās iemiesotas likumos, kā izmantotas tautas masu vadīšanai, kā pamazām izvirtušas varenu valstu valdošās elites, kas šīs impērijas novedušas pie bojāejas. Monogrāfijas materiāls balstīts uz atsaucēs un norādēs dotiem daudzu vēsturnieku, filozofu un juristu klasiķu darbiem un dokumentiem daudzās valodās, kā arī uz autora iepriekšējām monogrāfijām, lekciju konspektiem politisko un tiesību zinību un teoriju vēsturē, starptautiskajās tiesībās. Darbs domāts - demokrātiski domājošiem praktizējošiem politiķiem, tagadējiem un nākamajiem Latvijas valsts vadītājiem, kā arī sociāldemokrātiem - tomēr domāts arī plašam lasītāju lokam, pirmām kārtām kā mācību grāmata augstskolu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, īpaši - augstskolu juridiskajās un sabiedrisko zinību fakultātēs.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links