Description

TITLE Latvijas nodokļi nerezidentiem / Ieva Kodoliņa.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2000
PHYSICAL DESCRIPTION 74 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 59.-62.lpp.
NOTES Noteikumi par nodokļu atvieglojumu piemērošanu maksājumiem, kurus izmaksā nerezidentiem: LR MK noteikumi Nr.66: 63.-64.lpp.
GEOGRAPH. SUBJECT Latvija
SUBJECT Latvija
ISBN 9984609502
UDC NUMBER 336.2

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 336.2 On a shelf Available to order

Annotation


Metodiskais mācību līdzeklis paredzēts augstskolu studentiem padziļinātai nodokļu kursa apguvei.
Tas noderēs arī uzņēmējiem un grāmatvežiem, kuri ikdienā sastopas ar nodokļu jautājumiem, kā arī revidentiem, juristiem un konsultantiem, kuriem nepieciešamas zināšanas par jautājumiem, kā ieturēt nodokļus no nerezidentiem.

Saturs.

levads
1 nodaļa. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nerezidenti
1.2. Nodokļu konvencijas
1.3. Ārzonu ("ofšora") valstis vai teritorijas

II nodaļa. Nerezidentu - fizisko personu ienākumi
2.1. lenākums no algota darba
2.2. lenākums no profesionālās darbības
2.3. lenākums no pienākumu pildīšanas Latvijas uzņēmumu padomēs vai valdēs
2.4. lenākums no Latvijas līgumsabiedrības
2.5. Likvidācijas kvota
2.6. lenākums no Latvijā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas
2.7. lenākums no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas
2.8. lenākums no kustamā īpašuma izmantošanas Latvijā
2.9. lenākums no lauksaimnieciskās ražošanas
2.10. Dividendes
2.11. Citi ienākumi

III nodaļa. Nerezidentu - juridisko personu ienākumi
3.1. Ārzonu jeb "ofšoru" uzņēmumi
3.2. Ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās pārstāvniecības
3.3. Ārvalstu uzņēmumi
3.3.1. Dividendes
3.3.2. Atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem
3.3.3. Procentu maksājumi
3.3.4. Samaksa par intelektuālo īpašumu
3.3.5. Atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu
3.3.6. Ienākumi no vērtspapīru pārdošanas Latvijā
3.3.7. Ienākumi no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas
Literatūras saraksts
Pielikumi

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links