Description

TITLE Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna un A. Laviņa zinātniskajā redakcijā.
EDITION 2. papildinātais izdevums
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu nama aģentūra
2021
PHYSICAL DESCRIPTION - 1360 lpp. : tab. ; 23 cm.
BIBLIOGRAPHY Ietver bibliogrāfiju
CONTENTS 2. daļa (29.-60.1. nodaļa)
NOTES Autori uzrādīti titlp. 2. pusē
SUBJECT Civilprocess - Latvija
ADDED NAME Torgāns, Kalvis 1939- edt Redaktors
ISBN 9789934508813 (2)
UDC NUMBER 347.9

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347.9 On a shelf Available to order

Annotation


Salīdzinot ar šīs komentāru daļas pirmo izdevumu, grāmatā ietvertie komentāri papildus aptver 34 likumus, ar kuriem izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā un kuri pieņemti pēc 2012.gada jūnija (to vidū arī 2021.gada 25.martā pieņemtais likums), kā arī vismaz 11 Satversmes tiesas spriedumus, kuros vērtēta Civilprocesa likuma normu atbilstība Satversmei.


Ņemti vērā arī grāmatas sagatavošanas laikā Saeimā izskatīšanā esošie likumprojekti par Civilprocesa likumā paredzētajiem grozījumiem. Uz tiem grāmatā norādīs pie attiecīgajiem likuma pantiem pievienotās zemsvītras atsauces. Savukārt grāmatas pielikumā iekļauti divu likumprojektu – Nr.656/Lp13 un Nr.953/Lp13 – teksts.

Komentāri dos iespēju novērtēt tiesu prakses un tiesiskās domas attīstību komentēto Civilprocesa likuma normu piemērošanas jomā, kas notikusi deviņu gadu laikā kopš iepriekšējās grāmatas iznākšanas. Tāpat lasītāji arī varēs tuvāk iepazīties ar vairākiem jaunievedumiem civilprocesā, tostarp Ekonomiskās tiesas kompetenci un tai piekritīgo lietu izskatīšanas procesuālo kārtību, tādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem kā pagaidu aizsardzība pret vardarbību un pagaidu aizsardzība prasībām maksātnespējas procesa lietās, kā arī vairākām citām jaunām civillietu kategorijām un šādu lietu izskatīšanas kārtību.

Salīdzinot ar pirmo komentāru izdevumu, autoru kolektīvs ir kļuvis par pieciem autoriem plašāks. Iepriekšējiem autoriem, tostarp mūžībā aizgājušajam profesoram Kalvim Torgānam, kurš šajā izdevumā komentējis 13 no grāmatā apkopotajām Civilprocesa likuma nodaļām, Latvijas Republikas Goda tiesnešiem Gunāram Aigaram, Valerijanam Jonikānam un Edītei Vernušai, senatorei, Dr.iur. Zanei Pētersonei un bijušajam senatoram Zigmantam Gencam, LU Juridiskās fakultātes vadošajam konsultantam Dr. iur. cand. Martinam Osim, zvērinātiem advokātiem Gunvaldim Davidovičam un Gatim Flinteram un komerctiesību speciālistam Helmutam Jaujam pievienojušies: LU Juridiskās fakultātes mācībspēki Dr. iur. Daina Ose, kura jau ir bijusi citu Civilprocesa likuma komentāru daļu līdzautore, un Dr. iur. Lauris Rasnačs, Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks, Dr. iur. Rihards Gulbis un Rīgas apgabaltiesas tiesnese, Mg. iur., Mg. sc. soc. Ilze Celmiņa, kā arī Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis Mg. iur. Aldis Laviņš, kurš pēc profesora K.Torgāna novēlējuma pārņēmis Civilprocesa likuma komentāru projekta zinātniskā redaktora pienākumus.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links