Description

AUTHOR Avotiņš, Ivars, 1979-
TITLE Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā : monogrāfija / Ivars Avotiņš, Rosita Zvirgzdiņa ; zinātniskie recenzenti: Ph.D Maria Kovāčova, Dr.oec. Iveta Liniņa.
PHYSICAL DESCRIPTION - 253 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 237.-247. lpp.
PERSON AS SUBJECT Avotiņš, Ivars 1979-
Zvirgzdiņa, Rosita 1964-
ADDED NAME Zvirgzdiņa, Rosita 1964- aut Autors
Kováčová, Mária csl Konsultants
Liniņa, Iveta 1963- csl Konsultants
Biznesa augstskola Turība (izdevniecība) pbl
ISBN 9789934543258
UDC NUMBER 336.763.33

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 336.76 On a shelf Available to order

Annotation


Promocijas darba mērķis ir izpētīt Latvijas valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības rezultātus un attīstības tendences, analītiski izvērtēt ārvalstu pieredzi šajā jomā un, balstoties uz pētījumu rezultātiem, identificēt nozīmīgākās iespējas vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanai. Promocijas darbā aplūkotā tēma ir valsts parāda vērtspapīru
plūsmas vadības teorētiskie aspekti. Darbā ir izstrādāti priekšlikumi vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidei. Lai pārliecinātos par priekšlikumu nozīmību Latvijas tautsaimniecībai, tika izmantotas šādas pētījuma metodes: ekspertu aptauja, mājsaimniecību aptauja, klāsteranalīze, iekšgrupu un starpgrupu dispersiju kvadrātu salīdzinājums un citas metodes.

 

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links