Description

TITLE Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi / zinātniskā redaktore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Remigijs Počs, Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.oec. Džozefs Menakers ; redaktors Oskars Lapsiņš.
PHYSICAL DESCRIPTION - 1 tiešsaistes resurss (176 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 3,82 MB.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
CONTENTS Produktivitāte un konkurētspēja - ekonomisko izaugsmi noteicošie faktori / V. Dombrovskis. Produktivitātes dažādās nokrāsas un nākotnes izaicinājumi ilgtspējīgas augsmes kontekstā / I. Kasjanovs. Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika / D. Barānova, O. Barānovs, G. Bērziņš, I. Skribāne. Produktivitātes un digitalizācijas attīstības tendences Latvijā / J. Binde. Produktivitāte: kāpēc būtiska Latvijai un Latvijas uzņēmējiem? / I. Stepiņa.
NOTES Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN
Ziņas par autoriem: 173.-175. lp.
Resurss pieejams arī iespiestā formā
Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF)
ADDED NAME Šteinbuka, Inna 1952- edt aui Redaktors Ievada u.tml. autors
Počs, Remigijs 1947- csl Konsultants
Straujuma, Laimdota 1951- csl Konsultants
Menaker, Joseph csl Konsultants
Lapsiņš, Oskars edt Redaktors
Dombrovskis, Vjačeslavs 1977- aut Autors Produktivitāte un konkurētspēja - ekonomisko izaugsmi noteicošie faktori
Kasjanovs, Igors aut Autors Produktivitātes dažādās nokrāsas un nākotnes izaicinājumi ilgtspējīgas augsmes kontekstā
Barānova, Daira aut Autors Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika
Barānovs, Oļegs 1955- Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika
Bērziņš, Gaidis 1970- aut Autors Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika
Skribāne, Irina 1959- aut Autors Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika
Binde, Juris 1955- aut Autors Produktivitātes un digitalizācijas attīstības tendences Latvijā
Stepiņa, Inese aut Autors Produktivitāte: kāpēc būtiska Latvijai un Latvijas uzņēmējiem?
Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds
ISBN
9789934184260(atcelts)
UDC NUMBER 338.312

Copies

Location Address Count Shelf
Bibliotēka 01.2 1 Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links