Description

AUTHOR Stucka, Artis, 1976-
TITLE Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas / Artis Stucka ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; māksliniece Dita Pence ; [ievads]: Edvīns Danovskis.
PHYSICAL DESCRIPTION - 294 lpp. ; 21 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 260.-294. lpp. un zemsvītras piezīmēs
NOTES Ziņas par autoru uz 4. vāka
PERSON AS SUBJECT Stucka, Artis 1976-
ADDED NAME Krauze-Krūze, Baiba 1974- edt Redaktors
Pence, Dita 1975- bkd Grāmatas dizaina autors
Danovskis, Edvīns 1986- aui Ievada u.tml. autors
Latvijas Vēstnesis (izdevniecība) pbl
ISBN 9789984840635
UDC NUMBER 352 (474.3)

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 352 On a shelf Available to order

Annotation


Monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” sestā grāmata, kuras pamatā ir autora 2013.gadā sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”, kas būtiski pārstrādāts un papildināts atbilstoši 2019.gada situācijai.

Grāmata ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem.

Zīmīgi, ka tā izdota gadā, kad Saeima pieņēmusi lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Izdevumā detalizēti atspoguļota Latvijas un citu valstu pieredze administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā.

Monogrāfija būs interesanta gan pašvaldību reformas atbalstītājiem, gan oponentiem. Iepazīšanās ar grāmatu palīdzēs apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu un to, ka tiklab pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, kā arī pašvaldību reformās nepieciešama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links