Description

TITLE Tiesas un mediju komunikācija : sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu / autoru kolektīvs Ringolda Baloža zinātniskā vadībā un redakcijā ; zinātniskā redkolēģija: Dr.iur. Ringolds Balodis, Dr.iur. Edvīns Danovskis, Dr.iur. Annija Kārkliņa, Dr.iur. Jānis Kārkliņš ; ievads: Egils Levits, Ringolds Balodis, Madara Fridrihsone ; māksliniece Dita Pence.
PHYSICAL DESCRIPTION - 412 lpp. : diagrammas ; 21 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
NOTES Autori: Gaidis Bērziņš, Madara Fridrihsone, Laila Jurcēna, Jānis Kārkliņš, Anita Kovaļevska, Veronika Krūmiņa, Irēna Kucina, Artūrs Kučs, Aleksandrs Kuzņecovs, Māris Ķirsons, Lauris Leja, Veronika Leja, Egils Levits, Lauris Liepa, Jurģis Liepnieks, Dace Mita, Sanita Osipova, Aivita Putniņa, Filips Rajevskis, Jānis Rozenbergs, Ritums Rozenbergs, Anda Rožukalne, Rita Ruduša, Kristīne Strada-Rozenberga, Aigars Strupišs, Juris Stukāns, Artūrs Utināns, Daiga Vilsone, Rasma Zvejniece.
Ziņas par autoriem: 381.-393. lpp.
ADDED NAME Balodis, Ringolds 1966- edt aut aui Redaktors Autors Ievada u.tml. autors
Danovskis, Edvīns 1986- edt Redaktors
Kārkliņa, Annija 1979- edt Redaktors
Kārkliņš, Jānis 1979- edt aut Redaktors Autors
Levits, Egils 1955- aut aui Autors Ievada u.tml. autors
Fridrihsone, Madara 1988- aut aui Autors Ievada u.tml. autors
Pence, Dita 1975- bkd Grāmatas dizaina autors
Bērziņš, Gaidis 1970- aut Autors
Jurcēna, Laila 1970- aut Autors
Kovaļevska, Anita 1978- aut Autors
Krūmiņa, Veronika 1964- aut Autors
Kucina, Irēna 1981- aut Autors
Kučs, Artūrs 1975- aut Autors
Kuzņecovs, Aleksandrs (jurists) aut Autors
Leja, Lauris 1978- aut Autors
Leja, Veronika 1986- aut Autors
Liepa, Lauris 1971- aut Autors
Liepnieks, Jurģis 1972- aut Autors
Mita, Dace 1973- aut Autors
Osipova, Sanita 1968- aut Autors
Pastars, Edgars 1981- aut Autors
Putniņa, Aivita 1969- aut Autors
Rajevskis, Filips 1974- aut Autors
Rozenbergs, Jānis 1978- aut Autors
Rozenbergs, Ritums 1965- aut Autors
Rožukalne, Anda 1965- aut Autors
Ruduša, Rita 1966- aut Autors
Strada-Rozenberga, Kristīne 1976- aut Autors
Strupišs, Aigars 1967- aut Autors
Stukāns, Juris 1972- aut Autors
Utināns, Artūrs 1963- aut Autors
Vilsone, Daiga aut Autors
Zvejniece, Rasma 1963- aut Autors
Latvijas Vēstnesis (izdevniecība)
ISBN 9789984840642
UDC NUMBER 347.9

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347.9 Is checked out Issued until 05.01.2022

Annotation


Izdevuma  ievadraksts un trīs nodaļas izkārtotas tā, lai no tiesas un mediju komunikācijas ievirzītu lasītāju diskusijā par sabiedrības spiedienu un sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesas spriešanu.

Grāmata ir "nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi, lai šī prakse kļūtu vēl efektīvāka. Svarīgi ir ne tikai tas, ka pie tiesu sistēmas piederīgie runā ar sabiedrību, bet arī tas, ka viņi runā sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku. Ja justīcija nerunās ar sabiedrību, mediji un tie, kas ietekmē medijus, runās justīcijas vietā,” uzsver izdevuma zinātniskais vadītājs un idejas autors profesors Dr. iur. Ringolds Balodis.

Ierosmi grāmatas tapšanai devusi pagājušajā gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un Tiesību zinātņu pētniecības institūta organizētā konference par sabiedrības viedokļa ietekmi uz tiesnešiem un tiesu sistēmu. Sākotnējais temats grāmatā skatīts plašāk, aplūkojot justīcijas komunikāciju ar medijiem, jo praksē tieši tiesneši, prokurori, izmeklētāji vai advokāti ir tie, kuru teiktais sabiedrībai atklāj tās vai citas lietas aizkulises un liek apjaust notikumu būtību.

Grāmatas autori ir Valsts prezidents, tieslietu jomas lietpratēji, sabiedrisko attiecību eksperti, sociologi un žurnālisti.

Izdevums būs noderīgs palīgs katra jurista darbā, saistoša lasāmviela ikvienam interesentam.

 

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links