Description

AUTHOR Zelmenis, Dainis, 1946-
TITLE Valsts loma tirgus ekonomikā : teorija un prakse / D. Zelmenis ; priekšvārda autore Anna Ābeltiņa ; recenzenti: Dr.oec. Raita Karnīte, Dr.oec. Ivars Brīvers ; zinātniskā redaktore Dr.oec. Inna Dovladbekova ; redaktore Ināra Mikažāne ; vāka dizains: Modris Brastiņš ; Rīgas Stradiņa universitāte.
PHYSICAL DESCRIPTION - 317 lpp. : tabulas ; 24 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 297.-308. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 309.-314. lpp.
ADDED NAME Ābeltiņa, Anna 1948- aui Ievada u.tml. autors
Karnīte, Raita 1949- csl Konsultants
Brīvers, Ivars 1957- csl Konsultants
Dovladbekova, Inna 1953- edt Redaktors
Mikažāne, Ināra edt Redaktors
Brasliņš, Modris 1971- cov Apvākojuma autors
Rīgas Stradiņa universitāte pbd pbl
ISBN 9789934563348
UDC NUMBER 330.83

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Ekonomiskajā teorijā ļoti strīdīgs vienmēr ir bijis jautājums, kādai ir jābūt valsts varas aparāta lomai ekonomikā, kas būvēta uz brīvā tirgus un brīvās konkurences pamatiem. Vai valsts tirgus ekonomikas norisēs ir tikai pasīvs vērotājs vai arī šo norišu aktīvs līdzdalībnieks? Šīs grāmatas mērķis ir, izvērtējot ekonomiskās domas teorētisko mantojumu, mēģinās noteikt optimālo lomu, kādu valstij, arī Latvijai, ar tās ekonomiskās un politiskās varas aparātu vajadzētu ieņemt mūsdienu tirgus ekonomikas norisēs.
Savulaik viens no latviešu ekonomiskās domas pamatlicējiem, jaunlatviešu kustības dalībnieks Juris Alunāns, ir teicis: "Katrs, kas nepareizi saimniekos, taps pie mantas sodīts." Un mēs Latvijā, kaut atguvuši neatkarību, šķiet, esam sodīti. Acīmredzot tāpēc, ka nepareizi saimniekojām.
Vāka dizaina autors Modris Brasliņš.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links