Description

TITLE Komunikācija. Teorija un prakse : monogrāfija / Sandra Veinberga ; zinātniskie recenzenti: Ivars Bērziņš, Olga Kazaka ; vāka dizains: Egils Griķis.
PHYSICAL DESCRIPTION - 331 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 21 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 312.-331. lpp.
ADDED NAME Bērziņš, Ivars 1954- csl Konsultants
Kazaka, Olga 1984- csl Konsultants
Griķis, E. (Egils) 1953- cov Apvākojuma autors
Sava grāmata (izdevniecība)
ISBN 9789934582240
UDC NUMBER 316.77

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmata ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju latviešu valodā, kuru veidojusi latviešu zinātniece. Grāmata paredzēta studentiem un skolēniem, kas nodarbojas ar saziņas un mediju studijām. Taču to ar interesi izlasīs arī nestudējošie ļaudis, kuri vēlas uzzināt, kā norisinās saziņas procesi publiskajā telpā. Manuskripta teksts recenzēts un apstiprināts Liepājas universitātes Vadībzinātņu institūta zinātniskās padomes sēdē.
„Šī grāmata ir kā ceļojums laikā, ļaujot sajust saziņas procesu elpu un apjaust tās plašos horizontus vēsturiski atšķirīgos griezumos. Tajā pat laikā tā ir kā ceļvedis komunikācijas teorijas un prakses krustojošos ceļu izzināšanā un komunikācijas tik dažādo šķautņu atpazīšanā”, uzskata Liepājas Universitātes Vadībzinātņu institūta direktore Inese Lūsēna–Ezera.
Teksts uzrakstīts vieglā, ērti saprotamā valodā par komunikācijas procesu, vēsturi, efektiem un centrālajām zinātniskajām teorijām šajā nozarē, pētniecības metodiku un problēmām.
Grāmatas maketu veidojis grafikas dizainers Egils Griķis.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links