Description

AUTHOR Jurušs, Māris, 1970-
TITLE Nodokļi : mācību grāmata / Māris Jurušs ; recenzenti: Dr.oec. Artūrs Kodoliņš, Dr.oec. Alberts Zvejnieks, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.sc.ing. Vaira Gromule ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte.
PHYSICAL DESCRIPTION - 172 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 168.-172. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
NOTES Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221972 (pdf).
SUBJECT Nodokļi
Nodokļi Latvija
Mācību līdzekļi augstskolām
ADDED NAME Kodoliņš, Artūrs 1948- csl Konsultants
Zvejnieks, Alberts 1937- csl Konsultants
Niedrītis, Jānis Ēriks 1939- csl Konsultants
Gromule, Vaira 1957- csl Konsultants
Lapsa, Rūta 1963- edt Redaktors
Lore, Paula cov Apvākojuma autors
Rīgas Tehniskās universitātes izdevniecība pbl
Rīgas Tehniskā universitāte pbd
ISBN 9789934221965
UDC NUMBER 336.22
336.22

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmata «Nodokļi» sniedz ieskatu nodokļu būtībā un nodokļu piemērošanas pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju, gan praktiskos jautājumus. Tajā tiek apskatīta arī Latvijas nodokļu sistēma. Tā kā normatīvo aktu regulējums mainās bieži, grāmatā «Nodokļi» izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, kas palīdz pēc būtības saprast, kā tiek rēķināti nodokļi.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links