Description

TITLE 1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos / notikumos / atmiņās. / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. I [1.]. 1920-1922.
PHYSICAL DESCRIPTION - 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp.
NOTES Grāmatas veidotāji arī: Līga Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints Zelmenis, Dzintars Gilba
ADDED NAME Ciganovs, Juris 1970- com Sastādītājs
Krūmiņa, Linda 1979- com Sastādītājs
Miklāva, Ingrīda 1953- com Sastādītājs
Peinberga, Līga com Sastādītājs
Zeibārte, Irīna 1959- com Sastādītājs
Zelmenis, Gints 1975- com Sastādītājs
Gilba, Dzintars 1973- com Sastādītājs
Jēkabsons, Ēriks 1965- edt Redaktors
Antēna, Ilze 1960- edt Redaktors
Pence, Dita 1975- bkd cov Grāmatas dizaina autors Apvākojuma autors
Citskovskis, Jānis aui Ievada u.tml. autors
Valsts kanceleja (Latvija) pbl pbd
ISBN 9789934822537
UDC NUMBER 35

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatā pirmo reizi apkopotā veidā publicēti Latvijas valdības sēžu protokoli, kas tapuši laikā no 1920. gada 14. jūnija, kad darbību sāka pirmais Satversmes sapulces apstiprinātais Ministru kabinets Kārļa Ulmaņa vadībā, līdz 1922. gada 18. jūlijam, kad notika Zigfrīda A. Meierovica vadītās valdības pēdējā sēde. Vairāk nekā 800 lappuses biezajā sējumā bez valdības sēžu protokoliem publicēti arī dažādi dokumenti, atmiņas, fotogrāfijas, valdības locekļu biogrāfijas, priekšmetu attēli, preses ziņas un citi materiāli, kas ilustrē valdības pieņemtos lēmumus un raksturo laikmetu un vēsturisko situāciju, kurā valdībai bija jāstrādā un jāpieņem lēmumi.

 

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links