Description

TITLE Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā / autoru kolektīvs profesora T. Jundža zinātniskā vadībā ; konsultanti: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.habil.hist. Inesis Feldmanis, Mg.iur. Māris Lejnieks [un vēl 3 konsultanti] ; recenzenti: Dr.hist. Andrejs Plakans, Dr.iur. Aivars Endziņš ; literārā redaktore Anita Rudziša ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve ; kopsavilkuma tulki: Eduards Bruno Deksnis, Egita Proveja.
PHYSICAL DESCRIPTION - 471 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [457.]-468. lpp.
CONTENTS Ievads / Tālavs Jundzis. I NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNA UN BALTIJAS VALSTIS. Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un praksē / Ineta Ziemele. Baltijas valstu valstiskā nepārtrauktība / Jānis Pleps. Valstu nepārtrauktība un starptautiskā atbildība: Latvijas prasījuma tiesības par PSRS veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem / Edmunds Broks. II LATVIJAS VALSTS NEPĀRTRAUKTĪBA OKUPĀCIJAS GADOS. Bruņotā pretošanās padomju un nacistiskajai okupācijai (1940-1957) / Zigmārs Turčinskis. Nevardarbīgā pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā (1940-1986) / Tālavs Jundzis. Baltijas valstu jautājums starptautiskajā kontekstā / Antonijs Zunda. Latvijas Republikas diplomātiskais dienests - Latvijas de iure pastāvēšanas apliecinājums (1940-1991) / Ainārs Lerhis. Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991) / Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere. Nepārtrauktības doktrīna Latvijas neatkarības atgūšanā (1986-1991) / Tālavs Jundzis. III NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNAS ĪSTENOŠANĀS PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS. Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes atjaunošana / Gunārs Kusiņš. Latvijas pilsoņu kopuma atjaunošana / Artūrs Kučs. Latvijas valsts robežu noteikšana / Jānis Pleps. Tiesu varas nepārtrauktība Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība / Jānis Lazdiņš. Īpašuma denacionalizācija Latvijas Republikā / Jānis Lazdiņš. Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības / Ineta Ziemele. Latvijas un citu Baltijas valstu juridiskās nepārtrauktības jautājums starptautiskajās organizācijās / Artūrs Kučs. Nepārtrauktības doktrīna sarunās par Krievijas karaspēka izvešanu no Latvijas (1992-1994) / Tālavs Jundzis.
NOTES Ziņas par autoriem: [453.]-456. lpp.
Konsultanti arī: Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.iur. Anita Rodiņa, Viktors Šadinovs.
Dāvinātājs: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs LAB MB
ADDED NAME Jundzis, Tālavs 1951- pbd aui Atbildīgais par izdevumu Ievada u.tml. autors
Bleiere, Daina 1949- csl Konsultants
Feldmanis, Inesis 1949- csl Konsultants
Lejnieks, Māris 1969- csl Konsultants
Osipova, Sanita 1968- csl Konsultants
Rodiņa, Anita 1974- csl Konsultants
Šadinovs, Viktors 1952- csl Konsultants
Plakans, Andrejs 1940- csl Konsultants
Endziņš, Aivars 1940- csl Konsultants
Rudziša, Anita 1960- edt Redaktors
Ivbule, Dagnija 1953- clb Līdzstrādnieks
Mīlgrāve, Inguna 1962- clb Līdzstrādnieks
Deksnis, Eduards Bruno 1947- trl Tulkotājs
Proveja, Egita 1975- trl Tulkotājs
Ziemele, Ineta 1970- aut Autors Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un praksē.
Pleps, Jānis 1982- aut Autors Baltijas valstu valstiskā nepārtrauktība.
Broks, Edmunds 1981- aut Autors Valstu nepārtrauktība un starptautiskā atbildība: Latvijas prasījuma tiesības par PSRS veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.
Turčinskis, Zigmārs 1974- aut Autors Bruņotā pretošanās padomju un nacistiskajai okupācijai (1940-1957).
Jundzis, Tālavs 1951- aut Autors Nevardarbīgā pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā (1940-1986).
Zunda, Antonijs 1947- aut Autors Baltijas valstu jautājums starptautiskajā kontekstā.
Lerhis, Ainārs 1966- aut Autors Latvijas Republikas diplomātiskais dienests - Latvijas de iure pastāvēšanas apliecinājums (1940-1991).
Deksnis, Eduards Bruno 1947- aut Autors Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991).
Beķere, Kristīne 1984- aut Autors Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991).
Jundzis, Tālavs 1951- aut Autors Nepārtrauktības doktrīna Latvijas neatkarības atgūšanā (1986-1991).
Kusiņš, Gunārs 1963- aut Autors Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes atjaunošana.
Kučs, Artūrs 1975- aut Autors Latvijas pilsoņu kopuma atjaunošana.
Pleps, Jānis 1982- aut Autors Latvijas valsts robežu noteikšana.
Lazdiņš, Jānis 1966- aut Autors Tiesu varas nepārtrauktība Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība.
Lazdiņš, Jānis 1966- aut Autors Īpašuma denacionalizācija Latvijas Republikā.
Ziemele, Ineta 1970- aut Autors Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības.
Kučs, Artūrs 1975- aut Autors Latvijas un citu Baltijas valstu juridiskās nepārtrauktības jautājums starptautiskajās organizācijās.
Jundzis, Tālavs 1951- aut Autors Nepārtrauktības doktrīna sarunās par Krievijas karaspēka izvešanu no Latvijas (1992-1994).
Latvijas Zinātņu akadēmija. Baltijas stratēģisko pētījumu centrs pbl
ISBN 9789934851582
UDC NUMBER 94

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 94 On a shelf Available to order

Annotation


Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links