Description

TITLE Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība : valsts pārvalde, bizness, jurisprudence : rakstu krājums / autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā ; [autori: Indra Aužele ... u.c. ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārda autore Anita Rodiņa ; ievada autori: Ringolds Balodis, Edvīns Danovskis ; Marina Selunska, grafiskais dizains ; Tiesību zinātņu pētniecības institūts, anotāciju tulkojumi angļu valodā].
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu namu aģentūra
2017
PHYSICAL DESCRIPTION - 415 lpp. : ilustrācija ; 22 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: [355.]-379. lpp. un zemsvītras piezīmēs
NOTES "Grāmatas pamatā konference "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā"--Ievada 10. lpp.
ADDED NAME Balodis, Ringolds 1966- edt ccp aui Redaktors Ieceres/koncepcijas/idejas autors Ievada u.tml. autors
Aužele, Indra 1984- aut Autors
Terihova, Signe 1965- edt Redaktors
Rodiņa, Anita 1974- aui Ievada u.tml. autors
Danovskis, Edvīns 1986- aui Ievada u.tml. autors
Selunska, Marina bkd Grāmatas dizaina autors
Tiesību zinātņu pētniecības institūts trl
Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā, konference (2016 Rīga, Latvija)
ISBN 9789934508479
UDC NUMBER 347.129

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links