Description

TITLE Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918–1940 / zinātniskais redaktors Gatis Krūmiņš ; recenzenti: Aivars Stranga, Ēriks Jēkabsons ; latviešu tekstu literārā redaktore Sandra Liniņa ; angļu tekstu literārais redaktors Jānis Veckrācis.
PHYSICAL DESCRIPTION - 1 tiešsaistes resurss (242 lapas) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 8,09 MB.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs.
NOTES Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF).
PERSON AS SUBJECT Alberings, Arturs 1876-1934
Bļodnieks, Ādolfs 1889-1962
Celmiņš, Hugo 1877-1941
Juraševskis, Pēteris 1872-1945
Pauļuks, Jānis 1865-1937
Meierovics, Zigfrīds Anna 1887-1925
Skujenieks, Marģers 1886-1941
Ulmanis, Kārlis 1877-1942
Zāmuels, Voldemārs 1872-1948
LINK (URL) E-grāmata
E-grāmata
ADDED NAME Krūmiņš, Gatis 1973- edt Redaktors
Stranga, Aivars 1954- csl Konsultants
Jēkabsons, Ēriks 1965- csl Konsultants
Liniņa, Sandra 1963- red Tehniskais redaktors
Vādons, Jānis 1979- red Tehniskais redaktors
ISBN
9789934822520(atcelts)
UDC NUMBER 328.131 (474.3) "1918/1940" (092)
94(474.3) "1918/1940"

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links