Description

TITLE Ekonomika vidusskolām : mācību grāmata / Juta Birzniece.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Biznesa augstskola "Turība"
2014.
PHYSICAL DESCRIPTION - 191 lpp. : il., diagr., tab. ; 31 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 190.-191. lpp.
NOTES "Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinānes ministrija 2014. gadā"--Titlp.
"Komplektizdevums "Ekonomika vidusskolām" paredzēts izmantošanai mācību procesā gan vispārējās izglītības iestādēs, gan profesionālajās arodizglītības iestādēs... Kopā ar mācību grāmatu tiek piedāvāta arī darba burtnīca"--Titlp. 2. lpp.
LINK (URL) Vāks (JPG)
ISBN 9789984828848
UDC NUMBER 330

Copies

Location Address Count Shelf Status
Sabiedrisko attiecību daļa (SAKP) 13 1 On a shelf Available to order

Annotation


“Ekonomika vidusskolām” paredzēts izmantošanai mācību procesā gan vispārējās izglītības iestādēs, gan profesionālajās arodizglītības iestādēs.

“Ekonomika vidusskolām” pēc satura veidots atbilstoši Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likumam un Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par valsts vispārējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” 15. pielikumam “Ekonomika. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts”. 

Grāmatas struktūru veido pamatkursam atbilstošas nodaļas, saturu papildina shēmas un grafiki. Katras nodaļas beigās ir sagatavoti jautājumi skolēniem, kas veicina viņu izpratni par apgūto materiālu un tā saikni ar pielietojumu dzīvē.

Kopā ar mācību grāmatu tiek piedāvāta arī darba burtnīca. Tajā ir daudz dažāda satura uzdevumi, kas palīdzēs nostiprināt teorētiskās zināšanas un prasmes.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links