Description

TITLE Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna zinātniskajā redakcijā ; [autori: G. Aigars ... u.c. ; redaktore S. Terihova ; Marina Selunska, mākslinieciskais noformējums.
EDITION Otrais papildinātais izdevums
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu namu aģentūra
2016-
PHYSICAL DESCRIPTION - sēj. <1 > : tab. ; 23 cm.
BIBLIOGRAPHY Ietver bibliogrāfiju
CONTENTS 1. daļa (1.-28. nodaļa)
NOTES Autori uzrādīti titullapas otrā pusē: G. Aigars, G. Davidovičs, D. Ose, M. Osis, J. Rozenbergs, K. Torgāns
GEOGRAPH. SUBJECT Latvija
ADDED NAME Torgāns, Kalvis 1939- led edt aut Vadošais ... ; galvenais ... Redaktors Autors
Aigars, Gunārs 1939- aut Autors
Terihova, Signe edt Redaktors
Selunska, Marina bkd Grāmatas dizaina autors
ISBN 9789934508288
UDC NUMBER 347.91

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 347.9 On a shelf Available to order

Annotation


Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" piedāvā Civilprocesa likuma komentāru I daļas otro izdevumu.


Civilprocesa likuma 1.–28.nodaļas komentāri atsevišķā grāmatā pirmo reizi tika izdoti 2011.gadā, un ir pilnība izpārdoti. Pēc šīs grāmatas izdošanas Civilprocesa likumā ir izdarīti grozījumi ar vairāk nekā 20 likumiem. Visi šie daudzie grozījumi pieņemti ar mērķi pilnveidot civiltiesisko strīdu izskatīšanas kārtību, to lielākā daļa atzīstama par būtiskiem.
       Laikā līdz 2015.gada beigām arī Satversmes tiesa vairākās lietās ir vērtējusi Civilprocesa likuma normu, tostarp šajā komentāru daļā ietverto normu, atbilstību Satversmei. Tāpat 5 gadu laikā attīstījusies civilprocesuālo tiesību normu piemērošanas prakse, arī tiesību zinātne devusi būtisku pienesumu gan Satversmes un citu likumu normu piemērošanai, gan starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību normu satura izpratnes veicināšanā.
       Tāpēc bija svarīgi visas šīs pārmaiņas atspoguļot Civilprocesa likuma komentāros un sagatavot jaunu komentāru izdevumu.

Komentāri sagatavoti, ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos komentāros izmantojos normatīvajos tiesību aktos, kas izsludināti līdz 2015.gada 23.decembrim.

Tomēr šī grāmata nav uzskatāma par pilnīgi jauniem komentāriem, jo to pamatā izmantotas pirmajā izdevumā ietvertās atziņas, tās attiecīgi attīstot un papildinot. Saglabāts arī komentāru teksta noformējuma stils.

Vienlaikus paplašinājies komentāru autoru kolektīvs, piesaistot trīs jaunos zinātniekus.
Tāpat kā pirmajā izdevumā Komentāru I daļas autori ir: prof., Dr. habil. iur., LZA akadēmiķis Kalvis Torgāns, kurš ir arī komentāru izdevuma zinātniskais redaktors; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas konsultants un Goda tiesnesis Gunārs Aigars (bij. Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs) un mūžība aizgājušais prof., Dr. iur. Jānis Rozenbergs, kura 2011.gada izdevumā publicēto atziņu par Civilprocesa likuma normām lielākā daļa nav zaudējušas savu aktualitāti.
Grāmatā iekļauto Civilprocesa likuma normu komentāru jaunie autori ir: Dr. iur, LU Juridiskās fakultātes docente Daina Ose, kā arī LU doktoranti Martins Osis un Gunvaldis Davidovičs, kuri jau komentējuši Civilprocesa komentāru III daļā ietvertās likuma normas.
Grāmatas juridiskā redaktore ir Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste, Mg.iur. Signe Terihova.
Komentāru pirmā daļa aptver Civilprocesa likuma vispārīgos noteikumus, kā arī prasības tiesvedības vispārīgos noteikumus. Tāpēc tā satur ne vien civilprocesa, bet arī citu tiesību nozaru teorētisku zināšanu apguvei noderīgas atziņas. Vienlaikus autoru secinājumi, veicot tiesu prakses izpēti, un grāmatā publicētie tiesu nolēmumu izvilkumi būs noderīgi Civilprocesa likuma normu piemērošanā praksē.
Līdz ar to, komentāru autori un izdevējs cer, ka šī grāmata būs noderīga gan praktizējošiem juristiem, gan tiesību zinātņu studentiem, gan ikvienam interesentam.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links