Description

TITLE Korupcijas novēršana un apkarošana publisko iepirkumu jomā : [monogrāfija] / Anatolijs Kriviņš ; [recenzenti J. Teivāns-Treinovskis, M. Sumbarova].
PUBLISHER/YEAR [Mārupe]
Drukātava
2015
PHYSICAL DESCRIPTION - 389 lpp. ; 21 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 305.-357. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
ADDED NAME Teivāns-Treinovskis, Jānis opn Recenzents
Sumbarova, M opn Recenzents
ISBN 9789934530180
UDC NUMBER 343.352

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Anatolijs Kriviņš

Iepirkumu speciālists, tiesību zinātņu doktors (zinātniskais grāds iegūts 2014. gadā, aizstāvot promocijas darbu „Korupcijas novēršana un apkarošana publisko iepirkumu jomā” Rīgas Stradiņa universitātē). Kopumā par monogrāfijas tēmu autors ir publicējis 35 zinātniskas publikācijas, tajā skaitā ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā, Polijā un Lietuvā. 

 

Grāmatas pamatā ir ilgstošs pētnieciskais darbs un 10 gadu praktiskā pieredze publisko iepirkumu sfērā – Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu organizēšanā un uzraudzībā, publisko iepirkumu atbilstības normatīvajiem aktiem kontrolē, pašvaldības interešu pārstāvēšanā Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā. Autors kā iepirkumu komisijas loceklis piedalījās vairāk nekā 300 publiskos iepirkumos, kuru rezultātā tika noslēgti iepirkuma līgumi par kopējo summu, kas pārsniedz 45 miljonus eiro. Autora pētījumu rezultāti ir prezentēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs – Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Austrijā, Polijā un Latvijā. Ar Latvijas Zinātnes padomes 2014. gada lēmumu autoram ir piešķirtas eksperta tiesības juridiskajā zinātnē.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links