Description

TITLE Patērētāju tiesību aizsardzības pamati / Baiba Vītoliņa ; [mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Zinta Stikute].
PUBLISHER/YEAR Rīga
Zvaigzne ABC
2015
PHYSICAL DESCRIPTION - 373, [1] lpp. ; 23 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
ADDED NAME Truhins, Aigars bkd Grāmatas dizaina autors
Stikute, Zinta edt Redaktors
ISBN 9789934047879
UDC NUMBER 347.7

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Apgādā Zvaigzne ABC izdota Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktores Baibas Vītoliņas grāmata “Patērētāju tiesību aizsardzības pamati”. Tas ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā visaptveroši aprakstīti galvenie patērētāju tiesības regulējošie jautājumi, kā arī sniegts ieskats preču un pakalpojumu tirdzniecību regulējošajās normās. Grāmata sniedz iespēju gūt plašas zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem dažādās nozarēs gan no atsevišķiem patērētāju tiesību aspektiem, gan saistībā ar patērētāju kolektīvajām interesēm.
Tā kā patērētāju tiesības ir gan būtiska tiesību sistēmas sastāvdaļa, gan arī pamats godīgai uzņēmējdarbības videi, Baibas Vītoliņas grāmata noderēs visiem, kas ikdienā saskaras ar dažādiem patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, – gan komersantiem, kam jānodrošina patērētāju tiesību ievērošana, gan jurisprudences un citu sociālo zinātņu studentiem.

Baiba Vītoliņa kopš 2005. gada ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore, ikdienā piemēro patērētāju aizsardzības un preču un pakalpojumu drošumu regulējošos normatīvos aktus, kā arī piedalās normatīvo aktu izstrādē sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links