Description

AUTHOR Ludwig, Klaus-Dieter, 1937-
TITLE Vācu- latviešu frazeoloģijas vārdnīca : Deutsch-lettisches Phraseologiewörterbuch / Klauss Dīters Ludvigs, Mudīte Smiltena ; [redaktore Ieva Račko ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa].
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2015
PHYSICAL DESCRIPTION - 309 lpp. ; 25 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 309. lpp.
ADDED NAME Smiltena, Mudīte aut Autors
Račko, Ieva edt Redaktors
Lazdiņa, Baiba 1964- cov Apvākojuma autors
ISBN 9789984459233
UDC NUMBER 811

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 On a shelf Available to order

Annotation


Latvijas Universitātes (LU) Ģermānistikas nodaļas bijušie mācībspēki un pētnieki, kaut šobrīd sasnieguši pensijas gadus, joprojām veic aktīvu radošo darbu, sniedzot lielu ieguldījumu vācu valodas, literatūras un kultūras popularizēšanā, uzsverot Baltijas reģionam un latviešu-vācu kultūras sakaru veicināšanai būtiskās tradicionālās un arī mūsdienīgās saiknes.

LU Akadēmiskajā apgādā 2015.gada februāra beigās iznākusi K. D. Ludviga un M. Smiltenas sastādītā „Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca”, kurā iekļauti aptuveni 5000 mūsdienās lietoti vācu frazeoloģismi un tiem atbilstoši izteicieni latviešu valodā. Ja latviešu valodā nav vācu frazeoloģismam ekvivalenta frazeoloģisma, tad tiek dots aprakstošs tulkojums vai arī tikai frazeoloģisma nozīmes skaidrojums latviešu valodā. Vācu frazeoloģismi sakārtoti alfabētiski pēc šķirkļiem. Aiz katra vācu frazeoloģisma un tā tulkojuma iespējām latviešu valodā ir piedāvāti arī frazeoloģisma lietojuma piemēri mikrokontekstā un to tulkojums latviešu valodā. Vārdnīcā uzņemto frazeoloģismu bibliogrāfiskie avoti ir abu valodu vispārējās skaidrojošās vārdnīcas un speciālās frazeoloģijas vārdnīcas. Par paraugu vārdnīcai izmantota pirmām kārtām J. Čohralska un K.D. Ludviga (sadarbībā ar U. Krāmeri) sarakstītā “Vācu-poļu frazeoloģijas vārdnīca”. Vācu valodas frazeoloģismus un to lietojuma piemērus jaunajai vārdnīcai izvēlējies Berlīnes Humbolta universitātes emeritētais profesors Dr. phil. Klauss Dīters Ludvigs, bet vārdnīcas latviskās daļas autore ir LU Ģermānistikas nodaļas ilggadējā pasniedzēja (1970−2009) Dr. philol. Mudīte Smiltena.

Jaunā vārdnīca domāta plašam lietotāju lokam, tā var būt noderīga visiem, kuri apguvuši vācu valodas pamatzināšanas un vēlētos bagātināt savu vārdu krājumu, kā arī vācu valodas studentiem, skolotājiem un tulkotājiem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links