Description

TITLE Valoda: nozīme un forma : Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; [krājuma sastādītājas un atbildīgās redaktores Ilze Lokmane un Andra Kalnača].
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2009-
PHYSICAL DESCRIPTION - sēj. ; 24 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija rakstu beigās.
CONTENTS [1.] Plašsaziņas līdzekļu valoda = Mass media language -- 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā = Grammaticalization and lexicalization in the system of Latvian -- 3. Teorija un metodoloğija latviešu valodniecībā = Theory and methodology in Latvian linguistics -- 4. Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of categories in grammar -- 5. Opozīcijas sintaksē un semantika.
ISBN 9789984450797 ([1])
9789984455471 (2)
9789984456997 (3)
9789984458526 (4)
9789984459349 (5)
ISSN 2255-9256
UDC NUMBER 81`1 (082)
811.174 (082)
811.174`42 (082)
811.174`38 (082)
811.174`42 (082)
811.174'38(082)
811.174'42(082)

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links