Description

TITLE Latvijas mākslas vēsture / Eduards Kļaviņš [un vēl 3 autori] ; sastādītājs [un priekšvārda autors] Eduards Kļaviņš ; [redaktore Kristiāna Ābele ; māksliniece Ieva Vīriņa ; projekta administratore un pielikumu sastādītāja Daina Lāce ; recenzenti Jānis Kalnačs, Laima Laučkaite-Surgailiene, Larss Olofs Laršons].
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds
2014
PHYSICAL DESCRIPTION - sēj. <4> : il., kartes, plāni, portr. ; 29 cm.
BIBLIOGRAPHY Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
CONTENTS 4. [sēj.] Neoromantiskā modernisma periods 1890-1915 / sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards Kļaviņš
NOTES Autori arī: Kristiāna Ābele, Silvija Grosa, Valdis Villerušs.
Uz vāka: Vilhelms Purvītis. Agrs pavasaris 1898-1899 (fragments).
Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu valodā.
Latvijas mākslas vēstures projekta īstenošana uzsākta apgrieztā hronoloģiskā secībā, kā pirmo publicējot 4. sējumu.
ADDED NAME Kļaviņš, Eduards 1937- aut aui com edt Autors Ievada u.tml. autors Sastādītājs Redaktors
Ābele, Kristiāna 1972- aut edt Autors Redaktors
Grosa, Silvija 1954- aut Autors
Villerušs, Valdis 1942- aut Autors
Vīriņa, Ieva bkd Grāmatas dizaina autors
Purvītis, Vilhelms 1872-1945 art Mākslinieks
Lāce, Daina 1970- pdr clb Projekta direktors Līdzstrādnieks
Kalnačs, Jānis 1956- edt Redaktors
Laučkaitė, Laima 1956- edt Redaktors
Larsson, Lars Olof 1938- edt Redaktors
Latvijas Mākslas akadēmija. Mākslas vēstures institūts pbl
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds (firma) pbl
ISBN 9789934847127
UDC NUMBER 7.035/.037 (474.3)

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links