Description

TITLE Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa : vispārējie noteikumi / sagatavojis autoru kolektīvs: [Ringolds Balodis ... [u.c.] ; zinātniskais vadītājs [un priekšvārda autors] R. Balodis ; zinātniskā redkolēģija: J. Briede ... [u.c.] ; izmantoto avotu sastādītāja Signe Terihova.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Vēstnesis
2014.
PHYSICAL DESCRIPTION - 430 lpp. : il. ; 25 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 362.-424. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
NOTES Autori uzrādīti titullapas otrā pusē.
ADDED NAME Balodis, Ringolds 1966- aut aui ths Autors Ievada u.tml. autors Zinātniskais vadītājs
Briede, Jautrīte 1961- edt Redaktors
Terihova, Signe ctb Līdzradītājs
ISBN 9789984840338
UDC NUMBER 342.4

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 Is checked out
1 342.4 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links