Description

AUTHOR Torgāns, Kalvis, 1939-
TITLE Saistību tiesības : mācību grāmata / Kalvis Torgāns.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu namu aģentūra
2014
PHYSICAL DESCRIPTION - 590 lpp. ; 22 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: [530.]-561. lpp. un rādītājs: [562.]-590. lpp.
ISBN 9789934508134
UDC NUMBER 347.44

Copies

Location Address Count Shelf Status
Juridiskā pārvalde 1 On a shelf Available to order

Annotation


Tiesu namu aģentūra laidusi klajā jaunu mācību grāmatu saistību tiesībās. Tā ir Latvijā pazīstamā tiesību zinātnieka profesora, Dr.habil.iur., LZA akadēmiķa Kalvja Torgāna grāmata „Saistību tiesības”.

Grāmatas pamatā ir divas  agrāk izdotās mācību grāmatas saistību tiesībās (Saistību tiesības. I daļa, 2006 un Saistību tiesības. II daļa, 2008). Šajā izdevumā abas minētās grāmatas apvienotas, izdarot daudzus redakcionālus labojumus un papildinājumus atbilstoši mūsdienu situācijai, jo kopš iepriekšējo grāmatu publicēšanas gan Civillikumā, gan citos likumos izdarīti vairāki grozījumi.

Tā kā sakarā ar Latvijas iekļaušanos Eiropas Savienībā radusies nepieciešamība iepazīt arī citu šīs apvienības valstu teorētiskās atziņas, tiesību unifikācijas projektus, direktīvas un regulas, tad jaunajā grāmatā lasītājs atradīs arī to raksturojumu  un analīzi.

Ilustrācijai grāmatā sniegti un analizēti arī daudzi tiesu nolēmumu fragmenti.

Ņemot vērā, ka grāmatas saturs lielā mērā balstās uz vēsturē nozīmīgāko tiesību zinātnieku (K.Čakste, V.Sinaiskis, V.Bukovskis, F.Konradi, F.Valters, A.Būmanis u.c.), kā arī daudzu Latvijas un ārvalstu mūsdienu vidējās un jaunākās paaudzes zinātnieku  paustajām atziņām, grāmatas beigās dots plašs avotu saraksts. Tāpat grāmatā esošās informācijas apguvei lieti noderēs apjomīgais jēdzienu rādītājs.

Lai arī grāmata galvenokārt paredzēta tiesību zinātņu studentiem, taču tā var būt noderīga ikvienam, kuram nākas saskarties ar civiltiesisku strīdu risināšanu.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links