Description

AUTHOR Neimanis, Jānis, 1976-
TITLE Paziņošanas likuma komentāri / Jānis Neimanis.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Vēstnesis
2014
PHYSICAL DESCRIPTION - 95 lpp. ; 20 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 90.-95. lpp. un zemsvītras piezīmēs
ISBN 9789984840307
UDC NUMBER 342.9

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Lai gan Paziņošanas likumā ir tikai vienpadsmit pantu, tā pieņemšanai bija nepieciešami vairāk nekā trīs gadi. Tas liecina, ka likums tapis smagās diskusijās un tā ietekme ir ievērojama.

Dokumenta paziņošana saistīta ar indivīda iespējām sevi aizstāvēt, izmantot savas tiesības, kā arī iestādes pienākumu panākt, lai tās lēmumi stātos juridiski spēkā, tādējādi radot pamatu prasīt no indivīda noteiktu rīcību, ievadā norāda grāmatas autors.

  • Katra panta komentāru autors veidojis pēc vienotas sistēmas, kuras pamatā ir galvenie tiesību normas interpretācijas kritēriji: teksts, vēsture, sistēma un mērķis.
  • Pēc panta teksta aplūkota tā rašanās vēsture un attīstības vēsture, ja tāda ir.
  • Pēc tam sniegts skaidrojums par panta kopējo mērķi, panta un tajā apkopoto atsevišķo normu vietu kopējā tiesību normu sistēmā un plašāk izvērsts katras normas saturs.


Grāmatas mērķis ir stabilizēt likuma piemērošanu ikdienas dzīves situācijās. Tā būs praktisks palīgs ne vien valsts pārvaldes darbiniekiem un tiesnešiem, kuru uzdevums ir rūpēties par dokumenta paziņošanu, bet arī adresātiem – ikvienam, kas saņem dokumentu no iestādes vai tiesas.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links