Description

TITLE Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā : komercdarījumi, atbildība, komercstrīdi / [referātu autori: Alberto Mazzoni ... [u.c.]].
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu Namu aģentūra
2013
PHYSICAL DESCRIPTION - 358 lpp. ; 22 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
NOTES "Grāmatā par pamatu izmantoti 2012. gada 20.-21. septembra konferences "Komerclikumam - 10" materiāli"--Iespiedziņās.
Autori uzrādīti saturā
GEOGRAPH. SUBJECT Latvija.
Eiropa
ADDED NAME Mazzoni, Alberto aut Autors
Konference "Komerclikumam - 10" (2012 Rīga, Latvija)
ISBN 9789934508097
UDC NUMBER 347.7

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Komerctiesību aktualitātes. Tā varētu raksturot klajā nākušo Tiesu namu aģentūras sagatavoto grāmatu „Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā. Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi”.

Grāmatā pamatā apkopoti 2012.gadā Komerclikuma desmitgadei veltītās konferences materiāli latviešu un angļu valodā. Taču autori pēc tam daudzviet aktualizējuši savas nostādnes arī atbilstoši jaunākajiem, jau pēc konferences izdarītajiem grozījumiem normatīvajos aktos.

Lasītājs grāmatā atradīs noderīgu informāciju par komercdarījumiem, to regulējumu no teorijas līdz pat praksei, gūs informāciju par komercdarījumu veidiem, kā arī komercstrīdiem un komersantu atbildību.

Arī par komercvides stabilitāti, paredzamību un komerctiesību attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā varēs uzzināt, izlasot šo grāmatu.

Tā kā grāmatas autori ir zinoši speciālisti komerctiesību jomā, tad grāmatā apkopotie materiāli būs noderīga informācija gan komerctiesību teorētiķiem, komersantiem, gan arī ikvienam, kas vēlas apgūt vai papildināt jau esošās zināšanas par komerctiesībām.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links