Description

TITLE Eiropas Savienības tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs Christoph Schewe (Kristofa Ševes) ... [u.c.] zinātniskajā redakcijā.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu namu aģentūra
2014
PHYSICAL DESCRIPTION - sēj. <1 > : tab. ; 23 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: [387.]-414. lpp., zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: [378.]-386. lpp.
CONTENTS 1. daļa Institucionālās tiesības --
NOTES "... tiek plānots publicēt grāmatas otro daļu, kurā tiks aplūkoti ES materiālo tiesību aspekti..."--[19.] lpp.
GEOGRAPH. SUBJECT Eiropa - Politika un pārvalde
ADDED NAME Schewe, Christoph aut Autors
ISBN 9789934508165 (1)
UDC NUMBER 341.17

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 Is checked out Issued until 05.01.2022

Annotation


Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju laidusi klajā grāmatu par aktuālu tēmu: „Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības”.

Līdz ar to pirmo reizi kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009.gadā lasītājam radīta iespēja apgūt Eiropas tiesības latviešu valodā vienkopus vienā grāmatā. Tā dod iespēju lasītājam labāk izprast visai sarežģīto, taču ļoti svarīgo Eiropas Savienības tiesību jomu.

Tā kā Eiropas Savienības tiesībām ir aizvien lielāka ietekme uz tiesību jaunradi un valsts pārvaldi Eiropas Savienības dalībvalstīs, to vidū arī Latvijā, tad grāmatā izklāstīto tēmu apguve palīdzēs gan labāk izpildīt Eiropas Savienības izvirzītos noteikumus, izglītot ierēdņus šajā jomā,   gan arī sniegs plašu informāciju ikvienam lasītājam Eiropas Savienības tiesību jautājumos.

Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs – zinoši speciālisti savā jomā Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta asociētā viesprofesora Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Kristofa Ševes (Christoph Schewe) vadībā.

Jāatzīmē, ka līdz ar šīs grāmatas iznākšanu autoru ieceres nebeidzas. Tai paredzēts arī turpinājums – grāmatas  Eiropas Savienības tiesībās II daļa.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links