Description

TITLE Ievads dokumentu pārvaldībā / Zita Janitēna.
EDITION 2. izdevums, atjaunots un papildināts
PUBLISHER/YEAR Rīga
Lietišķās Informācijas dienests
2014
PHYSICAL DESCRIPTION - 215 lpp. : il., tab. ; 22 cm.
SUBJECT Lietvedība
ISBN 9789984896045
UDC NUMBER 651

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Šis ir ievads dokumentu pārvaldībā – grāmata, kas būs gaidīta ikvienā uzņēmumā, iestādē un organizācijā un noderēs ikvienam, kurš grib savas organizācijas dokumentāciju veidot atbilstīgi normatīvajiem aktiem un vienlaikus skaidru visiem. Viss grāmatā aprakstītais nav tikai teorija vien, bet arī autores 16 gadu pieredzes kopsavilkums un atziņas, strādājot šajā jomā.Grāmata lieti noderēs ļoti plašam lasītāju lokam: gan iesācējiem, gan studentiem, gan tiem, kuri vēlas uzlabot, mūsdienīgot savas prasmes, gan arī tiem, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas, kaut ko precizēt dokumentu pārvaldībā, jo laiks steidzas un dzīvē ienāk jauni jēdzieni, termini, mainās uzskati, prasības un arī tradīcijas. Grāmatā ir daudz praktisku piemēru, kas ievērojami atvieglos labas dokumentu pārvaldības apguvi un ieviešanu savā darbavietā un katra paša ikdienas sarakstē un komunikācijā ar sabiedrību. Ceram, ka šī grāmata būs jums labs ceļvedis. Grāmatā ietvertas jaunas nodaļas un sadaļas atbilstoši jaunpieņemtajiem normatīvajiem aktiem:
Kā uzrakstīt iesniegumu vai vēstuli tā, lai saņēmējam par mums rastos pozitīvs viedoklis?
Kas dokumentiem piešķir juridisko spēku?
Kā papīra formāta dokumentu pārvērst un uzglabāt elektroniski?
Kā pareizi organizēt saņemto dokumentu apriti?

GRĀMATAS SATURS: 
- Fiziskās personas iesniegums (pie teikums, vēstule u.tml.)
- Organizācijas dokuments (tas pats, kas pārvaldes dokuments)
- Par dokumenta veida nosaukumu
- Kopsavilkums par svarīgākajiem rekvizītiem, kas dokumentam piešķir juridisku spēku
- Organizācijas (pārvaldes) dokumentu no formēšana
- Dokumentu no formējuma problemātika
- Dokumentu saglabāšana
- Saņemto dokumentu aprite
- „Iekšējo” dokumentu aprite
- Ļoti vienkāršoti par e-dokumentiem
- Dokumentu atvasinājumi
- Dublikāts
- Lietu nomenklatūra
- Raksturīgākie saīsinājumi
- Normatīvie akti

PAR AUTORU:
Zita Janitēna (Mg.hist.) dokumentu pārvaldībā strādā vairāk nekā 15 gadu, sākot no iestādes, kur dokumentu uzskaite tika veikta burtnīcā, līdz darbavietai, kurā ir elektroniskā dokumentu pārvaldība. Savas zināšanas autore pilnīgojusi neskaitāmos semināros arhīvu un dokumentu parvaldības jautājumos. Z.Janitēna ir saņēmusi izglītības un zinātnes ministra pateicības rakstu par lietvedības nodrošināšanu Izglītības valsts inspekcijā. Jau vairāk kā 10 gadus vada seminārus dokumentu pārvaldībai. Lietvedība ir ne tikai viņas darbs, bet arī sirdslieta. Zita Janitēna ir daudzu rakstu autore žurnala Bilance, kuros viņa dāsni dalījusies ar savām zināsanām un pieredzi darbā ar dokumentiem. Pirmoreiz šī gramata tika izdota 2013.gadā un piedzīvoja tik lielu lasītāju atsaucību, ka visa tirāža tika ātri izpirkta.Šis ir atkartots Zitas Janitēnas gramatas izdevums, kurā viņa iestradājusi jaunākas normatīvo aktu viestās izmaiņas dokumentu pārvaldībā, pilnīgojusi un papildinājusi vairākas nodaļas.
Šī grāmata būs praktisks palīgs visiem, kas vēlas apgūt lietvedību, jo tas ir viņu ikdienas darbs, gan arī tiem, kuri jau veiksmīgi strādā dokumentu pārvaldībā, vai arī tiem, kas meklē atbildi uz kādu konkrētu lietvedības jautājumu.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links