Description

TITLE Valoda: nozīme un forma : Language: Meaning and Form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; [krājuma sastādītājas un atbildīgās redaktores Ilze Lokmane un Andra Kalnača].
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2014
PHYSICAL DESCRIPTION 180 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija rakstu beigās.
ISBN 9789984450797 ([1])
9789984455471 (2)
9789984456997 (3)
9789984458526 (4)
UDC NUMBER 811

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Populārzinātnisku rakstu krājums par aktuāliem jautājumiem latviešu valodas praksē – gan rakstu valodā, gan mutvārdu runā. Krājums domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi.

[1.] Plašsaziņas līdzekļu valoda = Mass media language -- 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā = Grammaticalization and lexicalization in the system of Latvian -- 3. Teorija un metodoloğija latviešu valodniecībā = Theory and methodology in Latvian linguistics.--4. Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links