Description

AUTHOR Ketners, Kārlis, 1976-
TITLE Nodokļi un nodevas Latvijā un Eiropā. Vispārīgie aspekti / Kārlis Ketners.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Info Tilts
[2013].
PHYSICAL DESCRIPTION - 289 lpp. : tab.
BIBLIOGRAPHY Ietver bibliogrāfiju.
GEOGRAPH. SUBJECT latvija.
eiropa
SUBJECT latvija.
eiropa
ISBN 9789934842504
UDC NUMBER 336.2

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatā ir aplūkoti nodokļu sistēmu funkcionēšanas jautājumi, sniegts ieskats valsts fiskālās un nodokļu politikas veidošanas tendencēs, kā arī aplūkoti atsevišķi nodokļu veidi un to regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā.

Grāmata satur informāciju par nodokļu sistēmas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas būtību un ietekmi uz valsts ekonomiku, nodokļu maksājumu plānošanu un to maksāšanu, nodokļu administrēšanu.

Gatavojot šo grāmatu, tika izmantots gan šīs grāmatas pirmais izdevums, kas ir publicēts 2008. gadā, gan Latvijas un ārvalstu autoru sagatavotie darbi, kas sistematizēti šajā kompleksajā valsts ieņēmumiem veltītajā grāmatā. Grāmatu var izmantot kā mācību materiālu un kā palīglīdzekli nodokļu speciālistiem attiecībā uz nodokļu sistēmu un starptautisko nodokļu tiesību salīdzinošās analīzes aspektiem.

Grāmatas sagatavošanai ir izmantoti normatīvie akti, normatīvo aktu projekti un statistikas dati, kas bija pieejami līdz 2013. gada 1. jūnijam, kā arī zinātniskā un metodiskā literatūra. Grāmatā ietvertā informācija domāta tikai un vienīgi kā izziņas materiāls. Pieņemot ar nodokļu likumu piemērošanu un nodokļu plānošanu saistītus lēmumus, iesakām par konkrētiem jautājumiem un darījumiem konsultēties ar atzītiem nodokļu speciālistiem, autori neatbild par šajā grāmatā ietvertās informācijas izmantošanas rezultātiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links