Description

TITLE Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski / [autori: Ritma Rungule ... [u.c.]].
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Filozofijas un socioloģijas institūts
2012
PHYSICAL DESCRIPTION - 179 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 169.-177. lpp.
NOTES Autori uzrādīti titullapas otrā pusē
ADDED NAME Rungule, Ritma aut edt Autors Redaktors
ISBN 9789934506055
UDC NUMBER 331.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Demogrāfiskās prognozes, kas līdzīgas visām Eiropas valstīm - kā attīstītas tirgus ekonomikas, tā pārejas ekonomikas valstīm, liecina, ka nākošajās desmitgadēs pieaugs iedzīvotāju novecošana un palielināsies veco cilvēku īpatsvars iedzīvotāju sastāvā. Monogrāfijas autori pievērsušies galveno novecošanas izpausmju izpētei un salīdzinošai analīzei sociālās aizsardzības, nevienlīdzības, sociālās politikas un nodarbinātības aspektos. Grāmata sagatavota, balstoties uz pētījuma "Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, neveinlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs" rezultātiem, kas realizēts ar EEZ finanšu grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" apakšprojekta ietvaros. Bāzējoties uz daudzveidīgu socioloģisko pētniecības metožu pielietojumu, to skaitā - zinātniskās literatūras un sociālās politikas analīzi; kvantitatīvo sociālo, t.sk., salīdzinošo petījumu datu analīzi; ekspertu intervijām u.c. pētījumā sniegti kā teorētiskie sadarbības novecošanas raksturojumi, tā arī analizēta vecu cilvēku situācija Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas un Eiropas valstīm.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links