Description

TITLE Starptautiskā ekonomika
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turības Mācību centrs
1998
PHYSICAL DESCRIPTION 102 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 100. lpp.
ISBN 9984-609-01-4
UDC NUMBER 339.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


1. VALSTS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS LĪMENIS, LĪDZDALĪBA PASAULES SAIMNIECĪBĀ UN STARPTAUTISKO DARĪJUMU JOMĀ
42. STARPTAUTISKĀ TIRDZNIECĪBA UN PASAULES TIRGUS CENU VEIDOŠANĀS MEHĀNISMS
9
1. NORĒĶINU VAI PIRKUMA APMAKSAS VEIDI.
21
AVANSA MAKSĀJUMS
21
INKASO
22
AKREDITĪVS
24
PĒCAPMAKSA
25
NORĒĶINS SKAIDRĀ NAUDĀ
25
2. STARPTAUTISKIE PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI - INCOTERMS
26
LĪDZĒJU SAISTĪBAS, KO1NCOTERMS NEAPTVER
26
INCOTERMS GRUPAS
27
3. APDROŠINĀŠANA
32
BŪTISKĀM TERMINU SKAIDROJUMI
32
APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS
33
APDROŠINĀŠANAS POLISE
34
KRAVU APDROŠINĀŠANAS POLIŠU VEIDI.
35
JŪRAS APDROŠINĀŠANAS POLISE
35
FRAKTA APDROŠINĀŠANAS POLISE.
35
SLĪDOŠĀ KRAVU APDROŠINĀŠANAS POLISE
35
ATVĒRTĀ KRAVU APDROŠINĀŠANAS POLISE
36
APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA
36
APDROŠINĀŠANAS SUMMĀS
37
APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANA
37
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMU VEIDI
38
BEZZAUDĒJUMA ATLĪDZĪBA PARTIKULĀRĀS AVĀRIJAS GADĪJUMĀ
38
ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA PARTIKULĀRĀS AVĀRIJAS GADĪJUMĀ
38
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI VISA VEIDA RISKIEM
39
LONDONAS APDROŠINĀŠANAS INSTITŪTA KRA VU APDROŠINĀŠANAS TIP VEIDA NOTEIKUMI
39
4. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
39
BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS TELPA
46
MUITAS ŪNIJAS/SAVIENĪBAS.
46
VIENOTAIS TIRGUS
46
VISPĀRĒJĀ PRIEKŠROCĪBU SISTĒMA
47
DAUDZPUSĒJĀS ATTIECĪBĀS
47
SADARBĪBA AR STARPTAUTISKO VALŪTAS FONDU (IMF)
47
VISPĀRĒJĀ VIENOŠANĀS PAR TARIFIEM UN TIRDZNIECĪBU (GATT) UN PASAULES TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĀCIJU (WTO)
483. STARPTAUTISKĀS VALŪTAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS POSMI, VALŪTAS KURSI UN KONVERTĒJAMĪBAS NOSACĪJUMI
50
1. ZELTA STANDARTA LAIKS.
50
2. BRETONVUDSAS VALŪTAS SISTĒMA
52
3. JAMAIKAS VALŪTAS SISTĒMA
55
4. KAPITĀLA UN KREDĪTA KUSTĪBAS BILANCE. KAS ATSPOGUĻO INVESTĪCIJU, KREDĪTU UN AIZDEVUMU SAŅEMŠANU NO ĀRVALSTĪM UN TO PIEŠĶIRŠANU CITĀM VALSTĪM.
614. STARPTAUTISKĀ KAPITĀLA MODULITĀTE, STARPTAUTISKIE FINANSU DARĪJUMI UN KOPUZŅĒMUMI
62
PASAULES BANKAS KREDĪTLĪNIJA
76
JAPĀNAS VĒRTSPAPĪRU TIRDZNIECĪBAS KORPORĀCIJAS NO MŪRA KREDĪTLĪNIJA
77
BALTIJAS UN AMERIKAS SADARBĪBA KREDĪTU JOMĀ
78
VISA INTERNATIONAL
81
VISA UN TŪRISMS
52
EUROCARD / MASTERCARD
83
E1ROČEKS
84
AMERICANEXPRESS
845. STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS UN VALŪTAS ORGANIZĀCIJAS UN FONDI
85
EKONOMISKĀ UN VALŪTAS SAVIENĪBA
87
POLITISKĀ SAVIENĪBA UN AIZSARDZĪBA
89
STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS
94
STARPTAUTISKĀ REKONSTRUKCIJAS UN ATTĪSTĪBAS BANKA
96
EIROPAS VALŪTAS SISTĒMA
97
EIROPAS INVESTĪCIJU BANKA
97
EIROPAS REKONSTRUKCIJAS UN ATTĪSTĪBAS BANKA
97

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links