Description

Leader00000nam a2200253 i 4500
0011013295
003LB
00520110602120504.0
008110602s2011 lv 000 u lav d
020 a: 9789984492568
040 a: LB
041 a: lav
080##a: 658.3
1001 a: Spensers, Lails
2451 a: Darba kompetencesb: izcila darba snieguma veidošanac: Lails Spensers, Jr., Signe Spensere
260 a: Rīgab: Eiropersonālsc: 2011
300 a: 400 lpp.
650#0a: Kompetences
650#0a: Darbs komandā
7001#a: Spensere, Signe
990##a: 658.3

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Tajā apkopota 20 gadu ilga pieredze kompetenču pieejas praktiskā izmantošanā gan valsts, gan privātajā sektorā. Grāmatas angļu izdevumu labi pazīst un savā darbā izmanto progresīvākie pasaules uzņēmumi. Tās latviskais tulkojums sniedz iespēju apgūt un praktiski pielietot Maklelanda/Makbera Darba kompetenču novērtēšanas metodi un Kompetenču vārdnīcu ikvienam uzņēmumam. Grāmatā aprakstītas svarīgākās darba kompetences un sniegti praktiski padomi – kā tās novērtēt. Tieši cilvēka kompetences ir tās, kas nosaka viņa darba sniegumu, līdz ar to šī grāmata būs noderīgs, praktisks instruments visiem vadītājiem, personāla vadītājiem un ekspertiem – visiem, kuriem rūp darbinieku darba sniegums un uzņēmuma panākumi.

Grāmata ir veidota kā praktiska rokasgrāmata ikvienam, kura uzdevums ir veidot produktīvas darba komandas. Tajā ir sniegtas praktiskas instrukcijas, detalizēti aprakstīti veicamie soļi un sniegti reāli piemēri. Grāmatā ietverta Kompetenču vārdnīca, kurā aprakstītas svarīgākās kompetences un to vērtēšanas kritēriji, kas var palīdzēt paredzēt, vai cilvēks, strādājot konkrētajā amatā, spēs parādīt izcilu darba sniegumu. Šī grāmata var palīdzēt izprast:

kā pielāgot Darba kompetenču novērtēšanas metodi tieši Jūsu vajadzībām;

atalgojuma sistēmas veidošanā un citās personāla vadības jomās;

kā kompetenču pieeju izmantot atlasē, darba snieguma vadībā, darbinieku attīstībā,

kā prasmīgi vadīt Uzvedības interviju;

veidotu kompetenču modeļus svarīgākajiem Jūsu uzņēmuma amatiem;

kā izmantot Kompetenču vārdnīcu, lai ar interviju, aptauju un ekspertu grupu palīdzību

vadības un citiem Jūsu uzņēmuma amatiem.

Interesants ir grāmatas beigās sniegtais ieskats nākotnē, aplūkojot kompetenču pieejas pielietojumu

plašākā kontekstā, ārpus darba vides. Jums būs iespēja uzzināt, kuras kompetences nākotnē

tiks uzskatītas par nozīmīgākajām. Grāmata ar tajā iekļauto konkrēto un plaši pielietojamo

metodoloģijuir unikāls instruments katram vadītājam un personālvadības jomas speciālistam,

ko savā darbā varat sākt izmantot nekavējoties.

kā izmantot vispārējos kompetenču modeļus pārdošanas, klientu apkalpošanas,

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links