Description

Leader01344nam a2200445 a 4500
0011013170
003LB
00520101222143413.0
008101221s2010 lv dk 000 0 lav d
020 a: 9789984826936
040 d: LB
080 a: 657
1001 a: Leibus, Inguna
24510a: Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļic: Inguna Leibus
260 a: Rīgab: Lietišķās informācijas dienestsc: 2010
300 a: 119 lpp.b: tab., veidlapas
4901 a: Praktiskie padomiv: 9
650 4a: Pašnodarbinātiex: Nodokļiz: Latvija
650 4a: Grāmatvedībaz: Latvija
830 0a: Praktiskie padomiv: 9.
908 a: Leibus, Inguna
990##a: 657

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmata palīdzēs pašnodarbinātajiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tajā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi: nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība.

GRĀMATAS SATURS:
1. Grāmatvedības kārtošana un organizācija
1.1. Prasības grāmatvedībai
1.2. Vienkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā
1.3. Grāmatvedības dokumenti, reģistri un pārskati
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite
2.1. Saimnieciskās darbības uzskaites žurnāls
2.2. Ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi un izdevumi
2.3. Naudas līdzekļu uzskaite
2.4. Pamatlīdzekļu uzskaite
3. Nodokļu aprēķināšana un uzskaite
3.1. Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība
3.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3.2.1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vispārīgā kārtība
3.2.2. Fiksētais ienākuma nodoklis
3.2.3. Patentmaksa
3.2.4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no izmaksām fiziskajām personām
3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
3.4. Pievienotās vērtības nodoklis
3.5. Nekustamā īpašuma nodoklis
3.6. Dabas resursu nodoklis
3.7. Akcīzes nodokļa atmaksa
3.8. Mikrouzņēmuma nodoklis
Pielikumi
1. Pašnodarbināto grāmatvedību un nodokļus reglamentējošie likumi un MK noteikumi
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
3. Biežāk nepieciešamie grāmatvedības reģistri
4. VID iesniedzamie pārskati (biežāk izmantotie)
5. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
6. Vienkāršotas nodokļu aprēķināšanas un uzskaites iespējas pašnodarbinātajiem

PAR AUTORU:
Izdevuma autore Inguna Leibus ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras docente, vairāku grāmatu un publikāciju autore.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links