Description

Leader00000nam a2200253 i 4500
0011012460
003LB
00520100106145258.0
008100106s2010 lv d 000 u lav d
020 a: 9789984451626
040 a: LB
041 a: lav
2451 a: Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009b: Atbildīgumsc: Galv.red.: Juris Rozenvalds un Ivars Ijabs
260 a: Rīgab: LU Sociālo un politisko pētījumu institūtsc: 2009
300 a: 226 lpp.b: il., tab., karte
7001 a: Rozenvalds, Jurise: galv.red.
7001 a: Ijabs, Ivarse: galv.red.
856 u: http://szf.lu.lv/lat/fakultate/aktualitates/parskats-par-tautas-attistibu-20082009-atbildigums/

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Šis ir desmitais Latvijas pētnieku sagatavotais “Pārskats par tautas attīstību” un trešais, kuru sagatavojis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) sadarbībā ar partneriem no Rīgas un reģionālajām augstskolām – Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu. Pētījums iznācis ar Sorosa fonda finansiālu atbalstu. 2008./2009. gada pārskata uzmanības centrā – plaši sazarotā atbildības problēma.

Spēja apzināties atbildību un paust to savā rīcībā veido to “līmi”, kas nodrošina ilgtspējīgas saites starp dažādiem indivīdiem, sociālajām un politiskajām grupām. Mūsdienu sabiedrībā atbildīgums ir kļuvis par neatņemamu sabiedrības vērtīborientāciju komponenti. Pārskata autori savos pētījumos skaidro, cik lielā mērā mūsdienu Latvijā tiek apmierināta prasība pēc atbildīguma kā indivīdu, sociālo grupu un institūciju rīcības komponentes, cik lielā mērā Latvijas sabiedrība kopumā un katrs tās loceklis ir gatavi un spējīgi pieprasīt atbildību gan no citiem, gan – vispirmām kārtām – paši no sevis.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links