Description

Leader00668nam a2200241 a 4500
0011012444
003LB
00520091229145802.0
008091228s2009 lv a b 000 0 lav d
020 a: 9789984397818
040 d: LB
080##a: 65
1001 a: Caune, Jānis
24510a: Stratēģiskā vadīšanac: Jānis Caune, Andrejs Dzedons
250 a: 2. izd. / J. Caunes redakcijā
260 a: Rīgab: Lidojošā zivsc: 2009
300 a: 383 lpp.b: il.
504 a: Ietver bibliogr.
650 4a: Stratēģiskā plānošana
7001 a: Dzedons, Andrejs
856##u: http://www.biznesam.lv/?sub=library&id=292
990##a: 65

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Kopš 2000. gada, ka iznāca pirmais izdevums ir notikušas daudzas izmaiņas gan teorētisko atziņu jomā, gan uzņēmumu saimnieciskajā dzīvē – rodas jaunas problēmas un ir jārisina jauni uzdevumi. Šo izmaiņu ierosināti grāmatas autori izdot grāmatas otro izdevumu. Otrais izdevums ir pirmā izdevuma papildinātais un pārstrādātais izdevums. Otrajā izdevumā autori ir būtiski papildinājuši grāmatas saturu ar jaunām teorētiskām atziņām un pētījumiem.

Autori savā darbā «Stratēģiskā vadīšana» stratēģiskās vadīšanas procesu aplūko balstoties uz konkurētspējīgās priekšrocības izšķirošo lomu uzņēmuma vadībā. Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana, veidošana un noturēšana tiek izvirzīta, kā stratēģiskās vadīšanas galvenais uzdevums un caur konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanas prizmu aplūko uzņēmuma stratēģisko vadīšanu.

Autoru piedāvātā pieeja stratēģiskās vadīšanas jautājumu izklāstam ir balstīta uz jaunākajām atziņām vadības zinātņu nozarē. Autoru pieeja aplūko visus stratēģiskās vadīšanas skolu pārstāvjus, paņemot no šiem autoriem atziņas, kuras ir piemērotākās Eiropas un Austrumeiropas valstīs darbojošiem, attiecīgi arī Baltijas un Latvijas uzņēmumiem. Dažādo autoru atziņas tiek papildinātas ar pašu autoru pētījumiem, teorētiskajām atziņām un Latvijas piemēriem.

Grāmata ir sadalīta četrās daļās: stratēģiskās vadīšanas pamati, esošās situācijas izvērtējums, uzņēmuma stratēģiju formulēšana, stratēģiju ieviešana. Daļas ir sadalītas 12. nodaļās, kā arī grāmatai ir viens pielikums. Grāmatas struktūra un nodaļu secība atbilst uzņēmuma stratēģijas izstrādes procesa posmiem aptverot galvenos jautājumus: uzņēmuma pastāvēšanas definēšana, stratēģiskās vadīšanas process uzņēmuma, uzņēmuma ārējās un iekšējās vides izvērtējums, biznesa līmeņa, funkcionālā līmeņa un korporatīvā līmeņa stratēģijas izstrāde, biznesa vienību portfeļa vadīšana. Tiek aplūkoti stratēģijas ieviešanas jautājumi: Organizatoriskās struktūras un kontroles sistēmu izveide kā arī pārmaiņu vadīšana. Grāmatas pielikumā ir apkopots Jāņa Caunes pētījums par uzņēmēju izpratni par stratēģiskas vadīšanas jautājumiem. Katras nodaļas sākumā ir autoru intervija ar uzņēmēju vai organizācijas vadītāju par aktuālo attiecīgās nodaļas tematikā.

Grāmatai ir divas lielas mērķa auditorijas. Pirmā ir studenti, kuriem grāmata ir ieteicamā vai obligātā literatūra (3.–4. kursa bakalauri, maģistrantūrā studējošie, arī otro augstāko izglītību iegūstošie) un studenti, kuri to izmanto gan vadības kursu apgūšanai, gan bakalaura un maģistra darbu rakstīšanai. Otrā auditorija ir uzņēmēji, kas interesējas par novitātēm vadīšanā un vadības teorijā

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links