Description

Leader00450nam a22001697a 4500
0011012244
003LB
00520091021143547.0
008091020s2009 lv 000 0 lav d
020 a: 9789984826639
040 d: LB
041 a: lav
080##a: 658.1
1001 a: Zariņa, Vita
24510a: Finanšu plānošana uzņēmumāc: Vita Zariņa, Iveta Strēle
260 a: Rīgab: Lietišķās informācijas dienestsc: 2009
300 a: 105 lpp.
4900#a: Praktiskie padomi; 4
650#0a: Uzņēmuma finanses
650#0a: Budžets
7001 a: Strēle, Iveta
856##u: http://www.lid.lv/images/PDF/pp4__finansu_planosana_uznemuma1.pdf
990##a: 658.1

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


«Katru dienu mēs kaut ko plānojam, izvirzot noteiktus vai aptuvenus plānus: plānus stundai, dienai, mēnesim…, plānus sarunai, darījumam, biznesam. Plānošana ir aktīvās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Plānošanas atdevi var novērtēt, virzoties pa iepriekš noteiktu ceļu un sasniedzot iecerētos rezultātus… Finanšu plānošana ir uzņēmuma darbības un finansēšanas plānošanas galvenā sastāvdaļa. Tā palīdz formulēt veidus, kā sasniegt noteiktos mērķus, koncentrējot uzmanību uz galvenajiem elementiem investīciju, finanšu un saimnieciskās darbības politikā…» Šajā izdevumā žurnāla «Bilance» redaktore, «Biznesa augstskolas «Turība»» asociētā profesore Dr.oec. Vita Zariņa un SIA «Lietišķās informācijas dienests» finanšu direktore Iveta Strēle analizē finanšu plānošanas pamatprincipus uzņēmumos.

GRĀMATAS SATURA:
Ievads
Finanšu plānošana
- Plānošana
- Finanšu rādītāju prognozēšana
- Budžeta izstrādes veidi
Uzņēmuma budžeta plānošana
- Pakalpojumu (pārdošanas) budžets
- Ražošanas plāns
- Iepirkumu plāns
- Mārketinga budžets
- Pārējo izmaksu budžets
- Ieguldījumu plāns
Finanšu budžeti
- Peļņas vai zaudējumu plāns
- Naudas plūsmas prognoze (NPP)
- Plānotā bilance
- Nulles punkta analīze
Budžeta kontrole
- Budžeta kontroles periodiskums un atbildīgās personas
Galvenie uzņēmuma darbības koeficienti
- Rentabilitātes rādītāji
- Likviditātes rādītāji
- Efektivitātes rādītāji
- Maksātspējas rādītāji
Budžeta sagatavošanas praktiskais piemērs
Avoti un palīgliteratūra

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links