Description

Leader02995nam a2200697 i 4500
0011015306
003LB
00520201007161950.0
008201007s2020 lv a 000 0 lav
020 a: 9789934508806q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000978611
040 a: LV-RiVBb: lave: rdad: LV-RiLUBd: LV-RiLUAd: LV-RiJABd: LB
0410 a: lava: enga: rusb: eng
080 a: 34
1001 a: Torgāns, Kalvisd: 1939-4: aute: Autors
24510a: Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošanab: raksti, 2010-2020c: Kalvis Torgāns
264 1a: Rīgab: Tiesu namu aģentūrac: 2020
264 3a: [Jelgava]b: Jelgavas tipogrāfija
264 4c: ©2020
300 a: 607 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīmeb: portretsc: 23 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
504 a: Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
546 a: Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkums angļu valodā
60014a: Torgāns, Kalvisd: 1939-4: dpce: Attēlā redzamā persona
60014a: Torgāns, Kalvisd: 1939-x: Apbalvojumi, godalgas utt.
650 4a: Tiesību zinātnez: Latvija
650 4a: Civiltiesībasz: Latvija
650 4a: Civilprocessz: Latvija
650 4a: Īpašuma tiesībasz: Latvija
650 4a: Personiskais kaitējums
650 4a: Līgumsodiz: Latvija
650 4a: Tiesasz: Latvija
650 4a: Tiesnešiz: Latvija
655 4a: Intervijas
655 4a: Runas
7102 a: Tiesu namu aģentūra4: pbl
85642y: Satura rādītājs
904 a: 2020b: 04c: Mf: 04-2
919 a: nb
996##a: BA

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 34 On a shelf Available to order

Annotation


Izcilā Latvijas tiesību zinātnieka Kalvja Torgāna rakstu apkopojums “Jurisprudence. Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana. Raksti 2010–2020.” tapis, atlasot laikā no 2010. gada sākuma līdz 2020. gada februārim publicētos K.Torgāna rakstus. Tagad tie atrodami vienkopus vienā grāmatā. Tajā ievietoti arī trīs agrāk nepublicēti raksti.

Lasītāju ērtībai un pārskatāmībai raksti sakārtoti nodaļās pēc tajās aplūkotajām tēmām. Šādas nodaļas pavisam ir piecas: priekšplānā likti juridiskās zinātnes problēmām veltītie raksti “Tiesību zinātnes attīstība un problēmas”. Tai seko aplūkojamo jautājumu ziņā daudzpusīgākā nodaļa “Civiltiesību un civilprocesa problēmas”. Ar piemēriem no tiesu prakses izgaismoti trūkumi tiesu dabā nodaļā “Tiesu darba kvalitāte, tiesneša neatkarība un atbildība”. Vieglāk lasāmi, taču interesanti raksti apkopoti pēdējās divās nodaļās “Autora intervijas, izdevumu priekšvārdi un runas” un “Par autoru. Atzinības autoram.” Šāds tēmu izkārtojums palīdzēs lasītājam izvēlēties tieši viņam interesējošo tēmu.

Pārskatu par laikā no 2010. līdz 2020. gadam K.Torgāna sarakstītajām un ar K.Torgāna līdzdalību tapušajām grāmatām sniedz pielikums grāmatas beigās, kur ievietots šo grāmatu saraksts.

Jādomā, ka K.Torgāna pēdējos desmit gados sarakstītais, autora vārdiem runājot, “nebūt nav zaudējis savu aktualitāti” arī šodien.

Jāatzīst, ka K.Torgāna darbus raksturo ne tikai to augstais zinātniskais līmenis, bet arī interesantais domas izklāsts un labā valoda, kas padara tekstu labāk uztveramu.

K.Torgāna rakstu apkopojums būs noderīgs jurisprudences studentiem, tiesnešiem un advokātiem, kā arī ikvienam, kuram interesē kvalitatīva juridisko jautājumu analīze.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links