Description

Leader08447nam a2201885 i 4500
0011015162
003LB
00520190507141114.0
008190128s2018 lv a 001 0dlav
020 a: 9789934872228q: iesiets
035 a: (LV-RiLUB) LNC04-000914097
040 a: LV-RiLUBb: lave: rdad: LV-RiVBd: LV-RiLUAd: LB
080 a: 908x: (474.36)
08008a: 908x: (474.369)
24500a: Cesvaines grāmatan: IV [4]c: sakārtotāja, redaktore Sanita Dāboliņa ; konsultantes: Dace Zvirgzdiņa, Ilga Holste ; māksliniece Linda Prātniece
264 1a: Cesvaineb: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrībac: 2018.
264 3a: [Rīga]b: PNB Print
264 4c: ©2018
300 a: 848 lpp., 32 nenumurētas krāsainas lpp. ielīmesb: ilustrācijas, portreti, tabulasc: 31 cme: 1 pielikums (10 nenumurētas lpp.)
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: Personu rādītājs: 804.-832. lpp.
504 a: Bibliogrāfija šķirkļu beigās
520 a: "Cesvaines grāmata" ir daudzu autoru kopdarbs un turpina iepriekšējās desmitgadēs veikto novadpētniecības darbu un Cesvaines novada dzīves dokumentēšanu. Tas ir izdevums, kurā tiek dokumentēta novada vēsture saistībā ar apkārtējo pasauli, publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņas, melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas. Cesvainieši no sava skatpunkta aplūko arī visai Latvijai un Eiropai būtiskus notikumus, atklāj vēl neizzinātas vēstures lappuses, savukārt Cesvaines notikumi iekļaujas pasaules kontekstā, savienojot gadsimtus, valstis un kontinentus. Cesvaines grāmatas leļļu burtnīcā iekļauta zīmola "Claudia" papīra lelle Līga no Cesvaines novada.
5052 a: Pielikumā: "Cesvaines grāmatas IV" leļļu burtnīca / tērpu māksliniece Iveta Fūrmane ; redaktore Elita Priedīte.
60014a: Afanasjeva, Valentīnad: 1951-
60014a: Amats, Jānisd: 1935-
60014a: Apkalne, Kristīned: 1880-1925
60014a: Auniņš, Kārlis Robertsd: 1834-1914
60014a: Danilāns, Igorsd: 1928-2007
60014a: Ezerietis, Ēvaldsd: 1913-2013
60014a: Gaigulis, Jānisd: 1920-2005
60014a: Galēja-Dravniece, Ainad: 1925-2013
60014a: Gubene, Marijad: 1872-1947
60014a: Indāns, Antonsd: 1918-
60014a: Kanepone, Genovefad: 1929-1999
60014a: Kārkliņš, Jānisd: 1922-2009
60014a: Kažmers, Pēterisd: 1890-1942.
60014a: Kozuls, Imantsd: 1951-2018
60014a: Kvēps, Jānisd: 1940-
60014a: Ķeiris, Robertsd: 1909-1989
60014a: Lācis, Osvaldsd: 1901-1981
60014a: Lenz, Christian Davidd: 1720-1798
60014a: Lenz, Christian Davidd: 1720-1798x: Ģimene.
60014a: Līce, Andad: 1941-
60014a: Līce, Andad: 1941-x: Ģimene.
60014a: Lukste, Antoņinad: 1913-2000
60014a: Markaus, Voldemārsd: 1880-1949
60014a: Mednis, Osvaldsd: 1903-1990
60014a: Ozols, Olģertsd: 1940-
60014a: Pincers, Ojārsd: 1924-2013
60014a: Pīls, Caharijsd: 1668-1733.
60014a: Plensners, Aleksandrsd: 1892-1984
60014a: Pļaviņš, Mārisd: 1951-
60014a: Priedītis, Andrisd: 1942-2010
60014a: Putniņš, Kārlisd: 1885-1974
60014a: Reinika, Laumad: 1901-1996
60014a: Saulietis, Augustsd: 1869-1933
60014a: Skride, Arijsd: 1906-1987
60014a: Skride, Laimonisd: 1930-2012.
60014a: Skride, Reinolds Arnoldsd: 1927-2010.
60014a: Šelingofa, Intad: 1943-
60014a: Šmite, Annad: 1919-2009
60014a: Špats, Vilnisx: Ģimene.
60014a: Sudrabiņš, Jānisd: 1912-1999
60014a: Vaska, Elīnad: 1994-
60014a: Vestmane, Anita
60014a: Vīksna, Arnisd: 1942-2018
60014a: Vītols, Albertsd: 1888-1965
60014a: Vītols, Albertsd: 1888-1965x: Ģimene.
60014a: Zariņš, Marģerisd: 1910-1993
60014a: Zazerskis, Antonsd: 1926-2014
60034a: Bieziņu dzimta
60034a: Kālenu dzimta
60034a: Skridu dzimta
60034a: Vulfu dzimta
61024a: Cesvaines pils (Cesvaine, Latvija)
61024a: Cesvaines pils (Cesvaine, Latvija)x: Kinofilmās.
61024a: Cesvaines muižas mežkunga mājax: Kinofilmās.
61024a: Brāļu draudzesz: Latvijaz: Cesvaine (Cesvaines novads)
61024a: Cesvaines luterāņu baznīca
61024a: Cesvaine (koris)x: Vēsture.
61024a: Krauklēnieši (folkloras kopa)x: Vēsture.
61024a: Cehs (mūzikas grupa)
61024a: Cesvaines Mūzikas un mākslas skolax: Vēsture
61024a: Cesvaine (padomju saimniecība)
61024a: Cesvaines vidusskolax: Vēsture.
650 4a: Deportētiez: Latvijaz: Cesvaine (Cesvaines novads)
650 4a: Deportētiez: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Luterāņu baznīcaz: Latvijaz: Cesvaine (Cesvaines novads)
650 4a: Luterāņu baznīcaz: Latvijax: Garīdzniecība
650 4a: Mūzikaz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Mūziķiz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Aktieriz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Pūtēju orķestriz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Amatierteātrisz: Latvijaz: Cesvaine
650 4a: Pašvaldību ierēdņi un darbiniekiz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Bibliotēkasz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Veselības aprūpez: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Medicīnas darbiniekiz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Uzņēmējsabiedrībasz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Piena apstrāde un pārstrādez: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Piensaimniecībaz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Lauksaimniecībaz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Zirgkopībaz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Maizes ceptuvesz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Pakalpojumu industrijaz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Tautastērpsz: Latvijaz: Cesvaine (Cesvaines novads)
650 4a: Mācību iestādesz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Vidusskolasz: Latvijaz: Cesvaine (Cesvaines novads)x: Vēsture
650 4a: Skolotājiz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Skolu darbiniekiz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Skolēniz: Latvijaz: Cesvaines novadsx: Sociālā dzīve un paražas
650 4a: Skolas videz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Skolu ēkasz: Latvijaz: Cesvaines novads
650 4a: Bērnudārziz: Latvijaz: Cesvaine (Cesvaines novads)
650 4a: Mākslas skolasz: Latvijaz: Cesvaine (Cesvaines novads)
651 4a: Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija)x: Vēsture
651 4a: Cesvaines novads (Latvija)x: Vēsture
651 4a: Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija)
651 4a: Cesvaines novads (Latvija)
651 4a: Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija)x: Politika un pārvalde
651 4a: Cesvaines novads (Latvija)x: Politika un pārvaldex: Latvijas Valsts banka
651 4a: Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija)x: Intelektuālā dzīve
651 4a: Cesvaines novads (Latvija)x: Intelektuālā dzīve
651 4a: Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija)x: Reliģiskā dzīve un paražas
651 4a: Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija)x: Baznīcas vēsture
651 4a: Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija)x: Sociālā dzīve un paražas
655 4a: Biogrāfijas
655 4a: Ģenealoģijas
655 4a: Fotogrāfijas
655 4a: Papīra lelles
7001 a: Dāboliņa, Sanitad: 1970-4: edt4: come: Redaktorse: Sastādītājs
7001 a: Zvirgzdiņa, Daced: 1943-4: csle: Konsultants
7001 a: Holste, Ilga4: csle: Konsultants
7001 a: Prātniece, Linda4: bkde: Grāmatas dizaina autors
7201 a: Fūrmane, Iveta4: art
7001 a: Priedīte, Elitad: 1956-4: edte: Redaktors
7102 a: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība4: pbl
74002a: Leļļu burtnīca
904 a: 2019b: 01c: Mf: 01-1
919 a: nb

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links