Description

Leader00000nam a2200253 i 4500
0011015116
003LB
00520181107163524.0
008181107s2018 lv 000 u lav d
020 a: 9789934877148
040 a: LB
041 a: lav
080 a: 93/99
2450 a: Latvija 1918-2018b: valstiskuma gadsimtsc: sast. Ivars Ījabs, Jans Kusbergs, Ilgvars Misāns, Ervīns Oberlenders
264#1a: Rīgab: Mansardsc: 2018
264#3a: Rīgab: Mansards
300 a: 366 lpp.
650 a: valsts dibināšana
650 a: ekonomika
7001 a: Ījabs, Ivars
7001 a: Kusbers, Ivars
7000#a: Misāns, Ilgvars
7000#a: Oberlenders, Ervīns
996##a: BA

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 93/99 On a shelf Available to order

Annotation


“Latvija 1918–2018. Valstiskuma gadsimts” – vācu un latviešu autoru kopdarbu par svarīgākajiem atskaites punktiem Latvijas valsts tapšanā un attīstībā.

Krājumu sastādījuši Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders, un tas ir pirmais populārzinātniskais izdevums valsts jubilejas gadā, kas cenšas aptvert visu gadsimtu kopš Latvijas valsts dibināšanas tā dažādībā un pretrunīgumā, tostarp arī attīstību pēc neatkarības atjaunošanas, aplūkojot gan vēsturiskos un politiskos aspektus, gan ekonomiku, izglītību un kultūru no valsts dibināšanas līdz mūsdienām. 

No Ivara Ījaba un Ilgvara Misāna priekšvārda:

“Latvijas un pārējo Baltijas valstu simtgade ir Eiropas mēroga notikums, kura nozīme neaprobežojas ar tās atzīmēšanu pašu mājās. Šajā sakarībā 2018. gada pavasarī Vācijas izdevniecība Ferdinand Schöningh klajā laida grāmatu par Latvijas valstiskuma simtgadi. Šodien šī grāmata tiek piedāvāta arī latviešu lasītājam.

Grāmatas uzdevums ir parādīt aizvadīto Latvijas valstiskuma simtgadi plašākā perspektīvā, ierakstot to arī Eiropas kopējā vēsturē. Šajā grāmatā tiek aplūkota ne tikai latviešu nācijas tapšana un pašnoteikšanās nepieciešamība, bet arī vācbaltiešu un krievu loma Latvijā, valstiskuma un vietējo procesu mijiedarbība ar dažādiem reģionālajiem un globālajiem faktoriem, bez kuriem mūsu vēsture nekad nebūs pilnībā saprotama. Šī grāmata ir mēģinājums apvienot “iekšējo” un “ārējo” perspektīvu, jo autori gandrīz vienādā skaitā pārstāv Latvijas un Vācijas pētnieciskās telpas. Šajā ziņā runa ir par mēģinājumu dialogā rast vidusceļu starp pašmāju autoriem bieži ierasto apziņu par Latvijas unikalitāti, no vienas puses, un to salīdzinošo skatījumu un neitralitāti, kas vairāk tiek akcentēti ārzemju kolēģu darbos, no otras puses. Par pamatu šim kopdarbam kalpoja jau gadiem ilgā veiksmīgā sadarbība starp Latvijas Universitāti un Johanesa Gūtenberga Maincas Universitāti Vācijā.”

Krājumu sastādījuši Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders. Rakstu autori: Kristīne Volfarte, Ervīns Oberlenders, Benjamins Konrāds, Jans Kusbers, Kaspars Zellis, Tilmans Plāts, Daina Bleiere, Valters Nollendorfs, Una Bergmane, Ivars Ījabs, Juris Rozenvalds, Māris Andžāns, Andris Sprūds, Aivars Stranga, Gatis Krūmiņš, Mortens Hansens, Marija Golubeva un Helēna Demakova

Redaktori Ivars Ījabs un Ilgvars Misāns, tulkotāja latviešu valodā Maija Levāne. Grāmata tulkota un izdota ar Konrāda Adenauera fonda atbalstu.


Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links