Description

Leader04050nam a2200853 i 4500
0011015026
003LB
00520171102170246.0
008171102s2017 lv a 001 0 lav
020 a: 9789934154096q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000866387
040 a: LV-RiVBb: lave: rdad: LV-RiLUBd: LB
0410 a: lavb: eng
08003a: 94x: "1918/1940"
24500a: 15. maija Latvijac: zinātniskais redaktors Dr.h.hist. Inesis Feldmanis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Bērze ; teksts: Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Ēriks Jēkabsons, Ineta Lipša, Aivars Stranga [un vēl 2 autori] ; Aija Andžāne, mākslinieciskais noformējums ; Jānis Taurēns, tulkojums angļu valodā.
2463 a: Piecpadsmitā maija Latvija
264 1a: Rīgab: Latvijas Medijic: [2017]
264 3a: Jelgavab: Jelgavas tipogrāfija
264 4c: ©2017
300 a: 503, [1] lpp.b: ilustrācijas, portreti, tabulasc: 25 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: Autori arī: Jānis Taurēns, Antonijs Zunda.
504 a: Bibliogrāfija nodaļu beigās un personu rādītājs: 494.-[504.] lpp.
520 a: Lai objektīvi paskatītos uz Kārļa Ulmaņa laiku, ir tapusi apjomīga vēstures grāmata, kuras veidošanā iesaistījušies izcili Latvijas vēsturnieki – I. Feldmanis, A. Stranga, J. Taurēns, I. Lipša, I. Butulis, Ē. Jekabsons un A. Zunda. Grāmatā tiek apskatīti teorētiski jautājumi – vēsturiskā atmiņa, historiogrāfija, autoritāra režīma iezīmes; plaši analizēta apvērsuma sagatavošana, norise, politiskā sistēma pēc apvērsuma, ideoloģija un propaganda, ārējā politika, iekšpolitika, kā arī kultūra, izglītība, patērētāju kultūra un sociālā kontrole.
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
60014a: Ulmanis, Kārlisd: 1877-1942
60014a: Munters, Vilhelmsd: 1898-1967
650 4a: Autoritārismsz: Eiropa
650 4a: Autoritārismsz: Latvija
650 4a: Iekšējā drošībaz: Latvija
650 4a: Ikdienas dzīvez: Latvijax: Vēsturey: 20. gs
650 4a: Mākslasz: Latvijax: Vēsturey: 20. gs
650 4a: Izglītībaz: Latvijax: Vēsturey: 20. gs
650 4a: Patēriņš (ekonomika)x: Sociālie aspektiz: Latvijax: Vēsturey: 20. gs
651 4a: Latvijax: Vēsturey: Valsts apvērsums, 1934
651 4a: Latvijax: Politika un pārvaldey: 1918-1940
651 4a: Latvijax: Vēsturey: Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940
651 4a: Latvijax: Starptautiskās attiecībasy: 1918-1940
651 4a: Latvijax: Sociālais stāvoklisy: 1918-1940
651 4a: Latvijax: Ekonomiskais stāvoklisy: 1918-1940
651 4a: Latvijax: Sociālā politikay: 1918-1940
651 4a: Latvijax: Kultūras vēsturey: 20. gs
651 4a: Latvijax: Kultūras politikay: 20. gs
651 4a: Latvijax: Intelektuālā dzīvey: 20. gs
651 4a: Latvijax: Sociālā dzīve un paražasy: 20. gs
7001 a: Feldmanis, Inesisd: 1949-4: aut4: edte: Autorse: Redaktors
7001 a: Neimane, Renāted: 1975-4: edte: Redaktors
7001 a: Bērze, Inga4: edte: Redaktors
7001 a: Butulis, Ilgvarsd: 1948-4: aute: Autors
7001 a: Jēkabsons, Ēriksd: 1965-4: aute: Autors
7001 a: Andžāne, Aijad: 1965-4: bkde: Grāmatas dizaina autors
7001 a: Lipša, Inetad: 1970-4: aute: Autors
7001 a: Stranga, Aivarsd: 1954-4: aute: Autors
7001 a: Taurens, Jānisd: 1961-4: aut4: trle: Autorse: Tulkotājs
7001 a: Zunda, Antonijsd: 1947-4: aute: Autors
7102 a: Latvijas Mediji (izdevniecība)4: pbl
904 a: 2017b: 10c: Mf: 10-1
996##a: BL

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links