Description

Leader03199nam a2200577 a 4500
0011015009
003LB
00520171009164320.0
008170822s2017 lv a 000 0 lav d
020 a: 9789934543104q: brošēts
035 a: (LV-RiAUB) LNC04-000849287
040 a: LV-RiAUBb: lavd: LV-RiVBd: LV-RiLUBd: LV-RiLUAd: LV-RiJABd: LB
0410 a: lavb: eng
080 a: 340x: (474.3)x: (082)
24500a: Latvijas tiesību sistēmab: Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras docētāju kolektīvā monogrāfijac: [autori: Jeļena Alfejeva ... u.c. ; sastādītāji: Aivars Endziņš, Ivars Kronis ; recenzenti: Aleksandrs Baikovs ... u.c. ; zinātniskie redaktori: Jānis Načisčionis, Ingrīda Veikša ; ievads: Liene Cakare].
260 a: Rīgab: Turībac: 2017f: Drukātava
300 a: 442 lpp.b: tabulasc: 30 cm
4901 a: Tiesību zinātņu bibliotēkav: 38
504 a: Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
5050 a: Latvijas tiesību vēsture -- Administratīvās tiesības -- Administratīvā procesa tiesības -- Cilvēktiesības -- Konkurences tiesības -- Apdrošināšanas tiesības -- Būvniecības tiesības -- Ģimenes tiesības -- Mantojuma tiesības -- Lietu tiesības -- Saistību tiesības -- Civilprocesa tiesības -- Darba tiesības -- Sociālās tiesības -- Komerctiesības -- Autortiesības -- Krimināltiesības -- Kriminālistika un operatīvā darbība -- Kriminālprocesa tiesības -- Eiropas Savienības tiesības -- Starptautiskās publiskās tiesības -- Starptautiskās privāttiesības.
520 a: Grāmata ir mūsdienīgs pārskats par Latvijas tiesību sistēmu visā tās daudzveidībā un pastāvībā, tanī pat laikā izmaiņu un attīstības procesā. Izdevums apkopo, apraksta un analizē fundamentālākos tiesību jautājumus un principus. Tajā analizētas gan pašmāju, gan ārvalstu tiesību zinātnieku izvirzītas atziņas. Grāmata adresēta studentiem, juristu palīgiem, juriskonsultiem, juristiem un interesentiem.
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā
590 a: Autori uzrādīti vāka 4. lpp.
650 4a: Tiesību zinātnez: Latvija
651 2a: Latvija9: lav
7001 a: Alfejeva, Jeļenad: 1966-4: aute: Autors
7001 a: Endziņš, Aivarsd: 1940-4: come: Sastādītājs
7001 a: Kronis, Ivarsd: 1980-4: come: Sastādītājs
7001 a: Байков, Александр Михайловичd: 1951-4: csle: Konsultants
7001 a: Načisčionis, Jānisd: 1948-4: edte: Redaktors
7001 a: Veikša, Ingrīdad: 1958-4: edte: Redaktors
7001 a: Cakare, Liened: 1984-4: aui4: aute: Ievada u.tml. autorse: Autors
830 0a: Tiesību zinātņu bibliotēkav: 38
996##a: BL

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links