Description

Leader02715nam a2200577 a 4500
0011014929
003LB
00520170313155119.0
008170313s2017 lv a b 000 0 lav d
020 a: 9789934508424q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000839180
040 a: LV-RiVBb: lavd: LB
080 a: 342
1001 a: Dišlers, Kārlisd: 1878-19544: aute: Autors
24510a: Ievads Latvijas valststiesību zinātnēb: ar zinātnisko redaktoru piezīmēmc: Kārlis Dišlers ; [zinātniskie redaktori: Jānis Pleps un Signe Terihova].
250 a: [Atkārtots izdevums].
260 a: Rīgab: Tiesu namu aģentūrac: 2017f: Jelgavas tipogrāfija
300 a: xix, 300 lpp.b: portretsc: 23 cm.
4901 a: Profesora Kārļa Dišlera mantojums
500 a: Ietverta Pētera Mucinieka recenzija par grāmatu "Ievads Latvijas valststiesību zinātnē".
504 a: K. Dišlera publicēto darbu saraksts: 291.-300. lpp. un bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
520 a: Darbs ir K. Dišlera (1878-1954) veikto Satversmes pētījumu apkopojums, kas atspoguļo arī neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas pirmo desmit gadu laikā gūto pieredzi. Tas ir pēdējais un apjomīgākais K. Dišlera darbs, kas ir tapis par Satversmi un tajā noteikto valsts iekārtu starpkaru periodā. Šajā grāmatā K. Dišlers apkopojis visus nozīmīgākos Satversmes piemērošanas jautājumus, kas tajā laikā bijuši aktuāli.
651 2a: Latvija9: lav
650 4a: Konstitucionālās tiesībasz: Latvijav: Mācību līdzekļi augstskolām
7001 a: Pleps, Jānisd: 1982-4: aui4: edte: Ievada u.tml. autorse: Redaktors
7001 a: Terihova, Signe4: aui4: edte: Ievada u.tml. autorse: Redaktors
70012a: Mucinieks, Pēterisd: 1899-19804: reve: Kritiķist: Recenzija par Kārļa Dišlera grāmatu "Ievads Latvijas valststiesību zinātnē"
830 0a: Profesora Kārļa Dišlera mantojums
908 a: Dišlers, Kārlis
990##a: 342

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Šis darbs ir K.Dišlera veikto Satversmes pētījumu apkopojums, kas atspoguļo arī neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas pirmo desmit gadu laikā gūto pieredzi. Tas ir pēdējais un apjomīgākais profesora darbs, kas ir tapis par Satversmi un tajā noteikto valsts iekārtu starpkaru periodā. Būtiski, ka šajā grāmatā Dišlers apkopojis visus nozīmīgākos Satversmes piemērošanas jautājumus, kas tajā laikā bijuši aktuāli. Kārļa Dišlera grāmata "Ievads Latvijas valststiesību zinātnē" faktiski ir pārstrādāts un papildināts grāmatas "Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas" izdevums, ņemot vērā likumos izdarītos grozījumus un Satversmes piemērošanas prakses attīstību.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links