Description

Leader01445nam a2200373 a 4500
0011014219
003LB
00520150804134145.0
008150803s2015 lv d b 000 0 lav d
020 a: 9789984459806q: iesiets
035 a: (LV-RiLUB) LNC04-000771459
040 a: LV-RiLUBb: lavd: LB
0411 a: lavb: eng
080 a: 341
1001 a: Mieriņa, Aigad: 1972-4: aute: Autors
24510a: Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēmab: Private international law: genesis and systemc: Aiga Mieriņa ; [zinātniskie recenzenti: Juris Bojārs, Valdis Blūzma ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka noformējums: Baiba Lazdiņa].
24631a: Private international law: genesis and system
260 a: [Rīga]b: LU Akadēmiskais apgādsc: 2015f: Latgales druka
300 a: 302 lpp.b: tab.c: 25 cm.
504 a: Bibliogrāfija: 285.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
650 4a: Kolīzijas tiesībasx: Vēsture
7001 a: Bojārs, Jurisd: 1938-4: csle: Konsultants
7001 a: Blūzma, Valdisd: 1951-4: csle: Konsultants
7001 a: Bērziņa, Gitad: 1974-4: rede: Tehniskais redaktors
7001 a: Lazdiņa, Baibad: 1964-4: cove: Apvākojuma autors
990##a: 341

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmata sniedz lasītājiem ieskatu starptautisko privāttiesību izveidē un attīstībā no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Autore rūpīgi – soli pa solim ir pētījusi šīs disciplīnas vēsturi, kolīziju normu uzbūvi un kvalifikācijas problēmas. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. Studentiem atvieglo starptautisko privāttiesību studijas, praktiķiem dod citu skatījumu uz pārrobežu privāttiesisku strīdu risināšanu.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links