Description

Leader01305nam a2200349 a 4500
0011014150
003LB
00520150923143300.0
008150302s2015 lv bd 000 0 lav d
020 a: 9789984459233q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000755062
040 a: LV-RiVBb: lavd: LB
0410 a: lava: ger
080 a: 811
1001 a: Ludwig, Klaus-Dieterd: 1937-4: aute: Autors
24510a: Vācu- latviešu frazeoloģijas vārdnīcab: Deutsch-lettisches Phraseologiewörterbuchc: Klauss Dīters Ludvigs, Mudīte Smiltena ; [redaktore Ieva Račko ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa].
24631a: Deutsch-lettisches Phraseologiewörterbuch
260 a: Rīgab: LU Akadēmiskais apgādsc: 2015f: Latgales druka
300 a: 309 lpp.c: 25 cm.
504 a: Bibliogrāfija: 309. lpp.
546 a: Teksts latviešu un vācu valodā.
650 4a: Vācu valodav: Vārdnīcasx: Latviešu valoda
650 4a: Vācu valodax: Idiomasv: Vārdnīcas
7001 a: Smiltena, Mudīte4: aute: Autors
7001 a: Račko, Ieva4: edte: Redaktors
7001 a: Lazdiņa, Baibad: 1964-4: cove: Apvākojuma autors

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 On a shelf Available to order

Annotation


Latvijas Universitātes (LU) Ģermānistikas nodaļas bijušie mācībspēki un pētnieki, kaut šobrīd sasnieguši pensijas gadus, joprojām veic aktīvu radošo darbu, sniedzot lielu ieguldījumu vācu valodas, literatūras un kultūras popularizēšanā, uzsverot Baltijas reģionam un latviešu-vācu kultūras sakaru veicināšanai būtiskās tradicionālās un arī mūsdienīgās saiknes.

LU Akadēmiskajā apgādā 2015.gada februāra beigās iznākusi K. D. Ludviga un M. Smiltenas sastādītā „Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca”, kurā iekļauti aptuveni 5000 mūsdienās lietoti vācu frazeoloģismi un tiem atbilstoši izteicieni latviešu valodā. Ja latviešu valodā nav vācu frazeoloģismam ekvivalenta frazeoloģisma, tad tiek dots aprakstošs tulkojums vai arī tikai frazeoloģisma nozīmes skaidrojums latviešu valodā. Vācu frazeoloģismi sakārtoti alfabētiski pēc šķirkļiem. Aiz katra vācu frazeoloģisma un tā tulkojuma iespējām latviešu valodā ir piedāvāti arī frazeoloģisma lietojuma piemēri mikrokontekstā un to tulkojums latviešu valodā. Vārdnīcā uzņemto frazeoloģismu bibliogrāfiskie avoti ir abu valodu vispārējās skaidrojošās vārdnīcas un speciālās frazeoloģijas vārdnīcas. Par paraugu vārdnīcai izmantota pirmām kārtām J. Čohralska un K.D. Ludviga (sadarbībā ar U. Krāmeri) sarakstītā “Vācu-poļu frazeoloģijas vārdnīca”. Vācu valodas frazeoloģismus un to lietojuma piemērus jaunajai vārdnīcai izvēlējies Berlīnes Humbolta universitātes emeritētais profesors Dr. phil. Klauss Dīters Ludvigs, bet vārdnīcas latviskās daļas autore ir LU Ģermānistikas nodaļas ilggadējā pasniedzēja (1970−2009) Dr. philol. Mudīte Smiltena.

Jaunā vārdnīca domāta plašam lietotāju lokam, tā var būt noderīga visiem, kuri apguvuši vācu valodas pamatzināšanas un vēlētos bagātināt savu vārdu krājumu, kā arī vācu valodas studentiem, skolotājiem un tulkotājiem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links