Description

Leader01736nam a2200469 a 4500
0011013712
003LB
00520130606143053.0
008130606s2012 lv d b 000 0 lav d
020 a: 9789934506055
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000657821
040 a: LV-RiVBd: LB
0410 a: lavb: eng
080 a: 331.5
24500a: Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riskic: [autori: Ritma Rungule ... [u.c.]]
260 a: Rīgab: LU Filozofijas un socioloģijas institūtsc: 2012e: Rēzeknef: Latgales druka
300 a: 179 lpp.b: diagr., tab.c: 21 cm.
500 a: Autori uzrādīti titullapas otrā pusē
504 a: Bibliogrāfija: 169.-177. lpp.
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
650 4a: Iedzīvotāju novecošanaz: Eiropas Savienības valstis
650 4a: Iedzīvotāju novecošanaz: Baltija
650 4a: Veci cilvēkiz: Eiropas Savienības valstisx: Sociālais stāvoklis
650 4a: Veci cilvēkiz: Baltijax: Sociālais stāvoklis
650 4a: Vecuma diskriminācijaz: Eiropas Savienības valstis
650 4a: Vecuma diskriminācijaz: Baltija
650 4a: Pensionēšanaz: Baltija
7001 a: Rungule, Ritma4: aut4: edte: Autorse: Redaktors
990##a: 331.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Demogrāfiskās prognozes, kas līdzīgas visām Eiropas valstīm - kā attīstītas tirgus ekonomikas, tā pārejas ekonomikas valstīm, liecina, ka nākošajās desmitgadēs pieaugs iedzīvotāju novecošana un palielināsies veco cilvēku īpatsvars iedzīvotāju sastāvā. Monogrāfijas autori pievērsušies galveno novecošanas izpausmju izpētei un salīdzinošai analīzei sociālās aizsardzības, nevienlīdzības, sociālās politikas un nodarbinātības aspektos. Grāmata sagatavota, balstoties uz pētījuma "Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, neveinlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs" rezultātiem, kas realizēts ar EEZ finanšu grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" apakšprojekta ietvaros. Bāzējoties uz daudzveidīgu socioloģisko pētniecības metožu pielietojumu, to skaitā - zinātniskās literatūras un sociālās politikas analīzi; kvantitatīvo sociālo, t.sk., salīdzinošo petījumu datu analīzi; ekspertu intervijām u.c. pētījumā sniegti kā teorētiskie sadarbības novecošanas raksturojumi, tā arī analizēta vecu cilvēku situācija Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas un Eiropas valstīm.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links