Description

 Dokumentu juridiskā spēka likums : Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība / [projekta vadītājas: Vineta Liepiņa, Antra Zavele]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 62, [2] lpp. : il., tab. - "Dokumentu juridiskā spēka likums spēkā no 2010. gada 1. jūlija". . - "Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība spēkā no 2010. gada 15. oktobra".
        ISBN 9789934016844.
        Juridiskie dokumenti - Latvija - Avoti. Lietišķā dokumentācija - Latvija - Tiesības un likumdošana - Avoti. Ieraksti un dokumenti - Latvija - Tiesības un likumdošana - Avoti.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Annotation


Dokumentu juridiskā spēka likums. Ministru kabineta noteikumi Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. Dokumentu juridiskā spēka likums spēkā no 2010.gada 1.jūlija. Ministru kabineta noteikumi Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība spēkā no 2010.gada 15.oktobra.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links