Description

Joksts, Osvalds, 1938-.  Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās : (lietu tiesības, saistību tiesības) / Osvalds Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), Barba Girgensone. - Rīga : Drukātava, 2011. - 144 lpp. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789984853369.
        Civiltiesības - Vārdnīcas.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 On a shelf Available to order

Annotation


Piedāvātā juridisko terminu skaidrojošā vārdnīca lietu un saistību tiesībās ir domāta plašam, ar jurisprudenci saistītam personu lokam, tostarp studentiem, juristiem, uzņēmējiem un ikvienam, kas savā darbā un privātajā dzīvē saskaras ar civiltiesībām tajās jomās, kas attiecas uz lietu un saistību tiesībām.

Iespējams arī daļai praktizējošo juristu noderēs iespēja ieskatīties ikdienā lietoto jēdzienu skaidrojumā, kas ņemts no vārdnīcā norādītajā literatūras sarakstā minētajiem avotiem, citējot tos un skaidrojot attiecīgā termina jēgu, balstoties uz konkrētu avotu.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links