Description

Praude, Valērijs.  Mārketings : teorija un prakse / Valērijs Praude. - 3., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Burtene, 2011. - 2 sēj. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789984833033 (1). . - ISBN 9789984833040 (2).
        Tirgvedība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 Is checked out Issued until 11.05.2014

Annotation


Autors cenšas parādīt un pierādīt, kā, pamatojoties uz mārketinga koncepciju un tās realizēšanas instrumentiem, uzņēmumi var sasniegt izvirzītos mērķus un attīstīt savu biznesu. Lai atvieglotu grāmatas satura uztveri, tā ilustrēta ar zīmējumiem, dotas daudzas tabulas, kas papildina tekstu.

Grāmata palīdzēs nostiprināt zināšanas ekonomikā, būs labs palīglīdzeklis ne tikai mārketinga studēšanā, bet arī noderēs lēmumu pieņemšanā.

 

 


Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links