Description

Zariņa, Vita.  Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un novērtēšana : monogrāfija / Vita Zariņa. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2011. - 280 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984826998.
        Aktīvi (grāmatvedība).

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Monogrāfijā «Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un novērtēšana» autore aktualizē jautājumu par precīzu grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā un finanšu pārskatu sagatavošanā, kuri novērtēti pēc vienotas metodikas un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finanšu rezultātu. Jo tikai tad, kad uzņēmumam ir skaidrs priekšstats par tā rīcībā esošajiem līdzekļiem un to efektīvu izmantošanu, tas var būt konkurētspējīgs starptautiskā mērogā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links