Description

Juridiskā koledža (Latvija).  Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. / Juridiskā koledža. - 2006-. - Rīga : Juridiskā koledža, 2006-. - sēj. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogr. ats. rakstu beigās. . - Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. - Latviešu valodā; kopsavilkums latviešu, angļu un krievu valodā. - Krājuma red. Tālavs Jundzis. . - Izd. par 2010. g. uzrādīts ISSN: 1691-5992. . - Krājuma redaktors Tālavs Jundzis. . - Sākot ar 2010. g. uzrādīts ISSN: 1691-5992.
        ISBN 9789984991344 (2008). . - ISBN 9771691599005 (2016).
    ISSN 1691-5992.
        Civiltiesības. Darba tiesības un likumdošana. Politoloģija. Tiesības. Tirdzniecības tiesības. Vadībzinība. Tiesības - Periodiskie izdevumi.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links